ISS Library

Divisions: Division of Software Engineering

Number of items at this level: 35.

2016

Бабенко Л.П. (2016) АРХІТЕКТУРНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСНО- ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ. In: Робочий семінар інституту програмних систем, 29 березня 2016, м. Київ. (Unpublished)

2013

Бабенко Н.П. (2013) ПОДХОДЫ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ АННОТИРОВАНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. In: Науковий семінар інституту, 28 травня - 4 червня 2013, м.Київ.

Лавріщева К.М. (2013) ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНИХ ТА РОЗПОДІЛЕНИХ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГОТОВИХ РЕСУРСІВ. In: Науковий семінар Інституту програмних систем, 2 липня 2013 р., м.Київ. (Unpublished)

2010

Коваль Г.І. and Колесник А.Л. and Лавріщева К.М. and Слабоспицька О.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНТАМИ ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2010) ПРОБЛЕМА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лавріщева К.М. (2010) КІБЕРНЕТИКА, ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Проблеми програмування (1). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

2009

Коваль Г.І. (2009) ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 49-58. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Коваль Г.І. and Слабоспицька О.О. and Колєснік А.Л. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. (2009) ГЕНЕРУВАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І ЇХ СІМЕЙСТВ. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Грищенко В.М. (2009) CБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Основы индустрии программных продуктов. Второе издание. Дополненное и переработанное. Other. Наукова думка, м. Київ.

Слабоспицька О.О. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУЩІЛЬНОСТІ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЙЄСОВОЇ МЕРЕЖІ ТА ДЕРЕВА ЦІННОСТІ. Проблеми програмування (3). pp. 50-58. ISSN 1727-4907

2008

Лавріщева К.М. (2008) ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ – ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Лавріщева К.М. (2008) ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ. [Teaching Resource]

Лавріщева К.М. and Коваль Г.І. and Коротун Т.М. (2008) ПІДХОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ЯКОСТІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2007

Грищенко В.М. (2007) МЕТОД ОБ’ЄКТНО-КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 113-125. ISSN 1727-4907

Лаврищева Е.М. (2007) ИНТЕРФЕЙС В ПРОГРАММИРОВАНИИ. Проблеми програмування (2). pp. 126-139. ISSN 1727-4907

Поляничко С.Л. (2007) КЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЯМИ ЗМІНИ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПРИ ПОШУКУ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТ В РЕПОЗИТОРІЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (1). pp. 61-72. ISSN 1727-4907

2006

Задорожна Н.Т. and Лавріщева К.М. (2006) КЕРОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. Проблеми програмування (4). pp. 37-48. ISSN 1727-4907

Зінькович В.М. and Моренцов Є.І. (2006) КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕТАТЕХНОЛОГІЇ В СЕРЕДОВИЩІ METACASE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2006) CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2006) МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ Теория, инженерия, практика. Other. Наукова думка, Киев.

Лаврищева Е.М. and Петрухин В.А. (2006) МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: УЧЕБНИК. МФТИ (ГУ), Москва .

Рожнов А.М. (2006) МОДЕЛЬ ПЕРЕВІРКИ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЇ У КОМПОНЕНТНУ СИСТЕМУ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

2005

Грищенко В.М. (2005) КОМПОНЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (1). pp. 3-13.

Зинькович В.М. and Моренцов Е.И. (2005) СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЭКТИРОВАНИЯ CASE-СРЕД НА БАЗЕ СИТУАЦИОННОГО МЕТОДА. Проблеми програмування (3). pp. 26-34. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2005) ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНЖЕНЕРІЇ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 35-41. ISSN 1727-4907

2004

Бабенко Л.П. and Поляничко С.Л. (2004) ОНТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ОПИСУ ГОТОВИХ РЕСУРСІВ У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Грищенко В.М. (2004) МЕТОДИ ЕВОЛЮЦІЇ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ЇХ ПОВТОРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Грищенко В.М. (2004) ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ WEB-ЗАСТОСУВАНЬ НА КОМПОНЕНТНІЙ ОСНОВІ. Проблеми програмування (4). pp. 13-27. ISSN 1727-4907

Лаврищева Е.М. and Безуглый Д.Л. and Молдавский С.М. (2004) ПОДХОД К СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИТ-МЕНЕДЖЕРОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лаврищева Е.М. and Рожнов А.М. (2004) КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

2003

Грищенко В.М. (2003) ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОМПОНЕНТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Проблеми програмування (2). pp. 42-57. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2003) АЛГЕБРАЇЧНА МОДЕЛЬ РЕФАКТОРІНГУ КОМПОНЕНТІВ. Проблеми програмування (4). pp. 43-53. ISSN 1727-4907

2001

Лавріщева К.М. and Бабенко Л.П. (2001) ОСНОВИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. [Teaching Resource]

1991

Лаврищева Е.М. and Грищенко В.М. (1991) СБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Other. Наукова думка, Киев.

This list was generated on Sat Oct 22 01:09:09 2016 EEST.