ISS Library

Divisions: Division of Automated Systems of Program and Goals Management

Number of items at this level: 11.

2009

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) МІЖВІДОМЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ. Проблеми програмування (2). pp. 50-66. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ НОТАЦІЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЇХ ВЕРИФІКАЦІЇ. Проблеми програмування (4). pp. 33-48. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2009) ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННЫХ ПАРАДИГМ МЕТОДА ДЕЛЬФИ. Проблеми програмування (1). pp. 36-52. ISSN 1727-4907

2008

Алексєєв В.А. and Мостовий В.В. and Терещенко В.С. and Машкін Р.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2007

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2007) БАГАТОАСПЕКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Частина 2. Побудова архітектури інформаційної системи. Проблеми програмування (1). pp. 31-37. ISSN 1727-4907

2006

Алексеєв В.А. and Дехтяренко В.І. and Рогачов В.Е. and Терещенко В.С. (2006) БАГАТОАСПЕКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Частина 1. Декомпозиція структур об’єкта та системи. Проблеми програмування (4). pp. 5-15. ISSN 1727-4907

2004

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2004) АРХІТЕКТУРА ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК КОМПОЗИЦІЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. and Мостовий В.В. (2004) ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ В ДОКУМЕНТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 25-40. ISSN 1727-4907

Гаврилюк А. Б. and Алексеєв В.А. (2004) МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА. Проблеми програмування (1). pp. 52-59. ISSN 1727-4907

2003

Алексеєв В.А. and Ільїн С.А and Мягкова Л.А. and Терещенко В.С. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ СХЕМ ВЗАЄМОДІЇ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕГРОВАНІЙ МІЖВІДОМЧІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Проблеми програмування (3). pp. 71-83. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2003) РОЗВИТОК СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 34-42. ISSN 1727-4907

This list was generated on Sun Oct 23 01:09:13 2016 EEST.