ISS Library

Divisions: Journal "Problems in programming"

Number of items at this level: 258.

2011

Anatoly Doroshenko and Oleksii Ignatenko and Pavlo Ivanenko (2011) ONE MODEL OF OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN HOMOGENEOUS MULTIPROCESSOR SYSTEM. Problems in programming (1). pp. 29-39. ISSN 1727-4907

2010

Іваненко П.А. and Дорошенко А.Ю. and Суслова Л. and Черниш Р.І. (2010) АВТОМАТИЧНО НАЛАГОДЖУВАНИЙ ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Іванніков Є.Ю. (2010) ПОСЛУГА ПОВНОЇ ДОВІРЧОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОЇ ОС НА БАЗІ GNU/LINUX З РОЗШИРЕННЯМ RSBAC. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Ігнатенко О.П. (2010) ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЧЕРГ В КОМПЮ’ТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (1). pp. 88-95. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. In: УкрПРОГ, 26-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Акуловский В.Г. (2010) ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Андон Ф.И. and Дерецкий В.А. (2010) РОЛЬ СЕМАНТИКИ В ИНТЕГРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Андриянов В.А. and Мартынюк А.Н. (2010) РЕАЛИЗАЦИЯ МОДИФИКАЦИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕСТОВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Антонов В.М. and Антонова-Рафі Ю.В. (2010) АРМ – ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Антонов В.М. and Антонова-Рафі Ю.В. (2010) КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА АРМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Анцыпов А.В. and Бахтизин, В.В. (2010) ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Анісімов А.В. and Кулябко О.П. and Кулябко П.П. and Марченко О.О. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПИТІВ ПРИ КОНВЕРТАЦІЇ DL/1(IMS) B SQL. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Безверха М.А. and Процик П.П. (2010) КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ СПЕЦИФІКАЦІЙ У КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІЙ МОВІ CNLS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Березовський К.А. and Дорошенко А.Ю. and Яценко О.А. (2010) ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СИНТЕЗ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Ибаа Сауд (2010) АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К ДАННЫМ СРЕДСТВАМИ СУБД. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Левченко А.Ю. and Пригожев А.С. (2010) МОДЕЛИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Марулин С.Ю. and Дунько Ю.А. (2010) СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА СОДЕРЖИМОГО ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БД ИС. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Богатырева Ю.А. (2010) МУЛЬТИМНОЖЕСТВА: ОБЗОР БИБЛИОГРАФИИ, ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕТКИ МУЛЬТИМНОЖЕСТВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Кахута Н.Д. and Сільвейструк Л.М. (2010) ЗАГАЛЬНОЗНАЧНІ ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ КОНСТРУКЦІЇ ПОВНОГО ОБРАЗУ, ОБМЕЖЕННЯ, СУМІСНОСТІ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Компан С.В. (2010) ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА БД NEODATIS: РОЗГОРТАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ЗАПИТІВ, ПОРІВНЯННЯ З РЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Поляков С.А. (2010) РЕКУРСИВНІ ЗАПИТИ В SQL-ПОДІБНИХ МОВАХ: ПРИКЛАДИ, ЗМІСТОВА І ФОРМАЛЬНА СЕМАНТИКА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Бурматова М.С. and Оленін М.В. (2010) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ НА ПРЕДМЕТ ЇХ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПОШУКУ ТА ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОДНОТИПНІ ОБ’ЄКТИ З WEB-ПРОСТОРУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Глибовец Н.Н. and Гороховский С.С. (2010) ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Годлевский А.Б. and Потиенко С.В. (2010) ОБРАТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМУЛ В СИМВОЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ: ОТ РЕЗУЛЬТАТА К ИСХОДНОЙ ФОРМУЛЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Даревич Р.Р. and Досин Д.Г. and Литвин В.В. and Мриглод O.І. and Шкутяк Н.В. (2010) E-DITORIAL – ВІРТУАЛІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ФАХОВОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дерецкий В.А. (2010) РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. Проблеми програмування (1). pp. 66-78. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2010) ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дишлевий О.П. (2010) ПІДБІР МЕТРИК ДЛЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2010) АЛГЕБРО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (1). pp. 39-55. ISSN 1727-4907

Жеребко В.А. and Лукіна Т.Й. and Лясковський А.С. (2010) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗАСОБАМИ LABVIEW. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Жуков И.А. and Ластовченко М.М. and Лукашенко В.В. and Терещенко В.С. and Ярмолович М.А. (2010) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ СО СМЕНЯЕМЫМ НАБОРОМ МОДУЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Коваленко, А.С. and Коваленко К.С. (2010) РАЗРАБОТКА ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКИ TAUCODE. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Коваль Г.І. and Колесник А.Л. and Лавріщева К.М. and Слабоспицька О.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНТАМИ ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Кожаев В.В. (2010) ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИГРЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Колєснік А.Л. (2010) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ В СІМЕЙСТВАХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 56-65. ISSN 1727-4907

Лавренюк С.І. and Шелестов А.Ю. and Лавренюк А.М. (2010) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В GRID-СИСТЕМАХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2010) ПРОБЛЕМА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лавріщева К.М. (2010) КІБЕРНЕТИКА, ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Проблеми програмування (1). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

Левченко Р.И. and Судаков О.О. and Погорелый С.Д. and Бойко Ю.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ СО СЛАБОЙ СВЯЗЬЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Летичевский А.А. and Колчин А.В. (2010) ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Луцький М.Г. and Сидоров М.О. and Рябокінь Ю.М. (2010) ПІДТРИМКА ПРИДАТНОСТІ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Любченко В.В. (2010) ВИМІРЮВАННЯ АДАПТОВАНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Масалитина Н.Н. and Курочка К.С. (2010) ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РАННИХ СТАДИЙ КРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Проблеми програмування (1). pp. 96-107. ISSN 1727-4907

Матвеева Л.Е. (2010) ИНЖЕНЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Мелащенко А.О. and Перевозчикова О.Л. (2010) КРОССЕРТИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Мелащенко А.О. and Перевозчикова О.Л. and Стрельникова Ж.А. (2010) ОНТОЛОГИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Минухин С.В. and Знахур С.В. (2010) ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ НА КЛАСТЕРЕ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Назаренко Е.В. and Тульчинский В.Г. and Тульчинский П.Г. (2010) ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ МАСCИВОВ ДАННЫХ В КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. In: УкрПРОГ, 25-26 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нечай А.С. (2010) МОНИТОРИНГ ДЕФЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Новицький О.В. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗВ’ЯЗАНІ ДАНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Іванов Є.В. (2010) СТАБІЛЬНІСТЬ ТА МОНОТОННІСТЬ ПРОГРАМ ЩОДО СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ НАД ІЄРАРХІЧНИМИ ДАНИМИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Палагін О.В. and Кривий С.Л. and Бібіков Д.C. and Величко В.Ю. and Марков К. and Іванова К. and Мітов І. (2010) ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ АНАЛІЗУ ЗНАНЬ В РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Палагін О.В. and Кривий С.Л. and Петренко М.Г. and Бібіков Д.C. (2010) АЛГЕБРО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Панченко Б.Е. (2010) О ШУНТИРОВАНИИ МНОГОЗНАЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Парасюк И.Н. and Ершов С.В. (2010) НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Парфірова Т.С. (2010) СУТЕСУТНІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Паулин О.Н. and Усова Т.И. (2010) МЕТОД РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Пашковец Н.Д. and Бабак О.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ РЕИНЖИНИРИНГА ПРОГРАММНЫХ LEGACY-СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Погорілий С.Д. and Білоус Р.В. (2010) ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Провотар А.И. and Лапко А.В. (2010) О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ВЫЧИСЛЕНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Редько И.В. and Редько И.В. and Гришко Н.В. (2010) ДЕСКРИПТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СУЩНОСТНОЙ ПЛАТФОРМЫ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ SEMANTIC WEB С СИСТЕМАМИ BUSINESS INTELLIGENCE 2.0. Проблеми програмування (1). pp. 79-87. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. and Штонда В.Н. (2010) РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЕЙ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рувинская В.М. and Лотарь В.В. (2010) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Степанюк М.Ю. (2010) БАГАТОРІВНЕВА АДИТИВНО-МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ. Проблеми програмування (1). pp. 108-115. ISSN 1727-4907

Ткачук Н. and Нагорный К. (2010) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Туліка Є.М. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ІЗ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ЗА РАХУНОК ОЦІНКИ І РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Цейтлин Г.Е. and Захария Л.М. and Захария О.В. and Жовнир Ю.И. (2010) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ СРЕДСТВАМИ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМИКИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шишацька О.В. (2010) ВИНИКНЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРИЗНАЧНИХ ЛОГІК КЛІНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шкуліпа І.Ю. and Погорілий С.Д. (2010) МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СХЕМ АЛГОРИТМІВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шкільняк С.С. (2010) ВІДНОШЕННЯ ЛОГІЧНОГО НАСЛІДКУ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІКАХ. Проблеми програмування (1). pp. 15-38. ISSN 1727-4907

Шкільняк О.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ МОДАЛЬНІ ЛОГІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКВАЦІЙНОГО РІВНЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна. (In Press)

Ющенко Р.А. (2010) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ СЕМЕЙСТВА «ИНПАРКОМ». In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Letichevsky A. and Peschanenko V. (2010) SIMPLE NON-DETERMINISTIC REWRITING IN VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Mordvinova Olga and Ludwig Thomas and Bartholomä Christian (2010) I/O BENCHMARKING OF DATA INTENSIVE APPLICATIONS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Nepomniaschaya A. S. (2010) MULTI-COMPARAND ASSOCIATIVE MACHINE AND ITS APPLICATION TO RELATIONAL ALGEBRA OPERATIONS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Shekhovtsov Vladimir A. (2010) INTERACTIVE ASSESSMENT OF SIMULATED SERVICE QUALITIES BY BUSINESS STAKEHOLDERS: PRINCIPLES AND RESEARCH ISSUES. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Shilov N.V. and Shilova S.O. (2010) SOLVING CONTEST PROBLEMS VIA FORMAL PROGRAM VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

2009

Ігнатенко О.П. (2009) КОНФЛІКТНА ЗАДАЧА ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ ГРАВЦІВ У ВІДКРИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 83-91. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У МЕРЕЖІ З ОДНИМ СЕРВЕРОМ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (3). pp. 66-72. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. and Цицкун Д.В. (2009) СЕРЕДОВИЩЕ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ. Проблеми програмування (4). pp. 77-88. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-11. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ И ДЕ-КОМПОЗИЦИЯ Д-ОПЕРАТОРОВ. Проблеми програмування (4). pp. 3-10. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) МІЖВІДОМЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ. Проблеми програмування (2). pp. 50-66. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ НОТАЦІЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЇХ ВЕРИФІКАЦІЇ. Проблеми програмування (4). pp. 33-48. ISSN 1727-4907

Березовський К.А. (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО НА ПЛОЩИНІ. Проблеми програмування (1). pp. 28-35. ISSN 1727-4907

Глинчук Л.Я. (2009) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО СТИСНЕННЯ ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ШТЕРНА  БРОКО. Проблеми програмування (4). pp. 71-76. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. and Аксенова Т.С. and Мороз А.Г. (2009) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО - МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС “PHYSIOLRESP”. Проблеми програмування (2). pp. 67-82. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К КОМПОЗИЦИИ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ. Проблеми програмування (2). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮПОЛНОТЫ КОМПОЗИЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (3). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2009) ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (4). pp. 59-70. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Цейтлин Г.Е. and Иовчев В.А. (2009) ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 19-29. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2009) РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮЩИХ ПРАВИЛ. Проблеми програмування (3). pp. 3-18. ISSN 1727-4907

Катеринич Л.О. (2009) КЕРУВАННЯ СИНТЕЗОМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. Проблеми програмування (1). pp. 53-59. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2009) ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 49-58. ISSN 1727-4907

Крак Ю.В. and Бармак О.В. and Троценко Б.А. (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Проблеми програмування (3). pp. 73-80. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Коваль Г.І. and Слабоспицька О.О. and Колєснік А.Л. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. (2009) ГЕНЕРУВАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І ЇХ СІМЕЙСТВ. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Лесько О.М. and Рогушина Ю.В. (2009) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕМАНТИКИ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВ. Проблеми програмування (3). pp. 59-65. ISSN 1727-4907

Мар’яновський В.А. and Дворцов О.В. and Бойко Ю.В. and Грязнов Д.Б. and Погорілий С.Д. (2009) ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСІВ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 22-29. ISSN 1727-4907

Мейтус В.Ю. (2009) ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ. Проблеми програмування (1). pp. 17-27. ISSN 1727-4907

Мохница А.С. and Иовчев В.А. and Андрющенко Е.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО СИНТЕЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (4). pp. 24-32. ISSN 1727-4907

Міненко В.Д. (2009) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАДАНИХ ДУБЛІНСЬКОГО ЯДРА ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕТАОПИСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ «КУРСОВА РОБОТА» ТА ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Проблеми програмування (2). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Проблеми програмування (2). pp. 92-98. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. Проблеми програмування (4). pp. 89-95. ISSN 1727-4907

Слабоспицька О.О. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУЩІЛЬНОСТІ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЙЄСОВОЇ МЕРЕЖІ ТА ДЕРЕВА ЦІННОСТІ. Проблеми програмування (3). pp. 50-58. ISSN 1727-4907

Сукач Е.И. (2009) СТЕНД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ. Проблеми програмування (3). pp. 81-89. ISSN 1727-4907

Ткаченко В.В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

Черниш Р.І. and Тирчак Ю.М. and Іваненко П.А. (2009) ПОБУДОВА ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Проблеми програмування (1). pp. 85-91. ISSN 1727-4907

Шинкаренко В.И. and Олейник Д.В. (2009) ПРОГРАММНЫЕ АГЕНТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ АДАПТИВНОГО СИНТЕЗА И ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ. Проблеми програмування (1). pp. 60-72. ISSN 1727-4907

Шкільняк О.С. (2009) СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 11-23. ISSN 1727-4907

2008

Івасенко І.Б. and Журавель І.М. and Сущик К.В. and Берегуляк О.Р. (2008) КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОМУ ЗВАРЮВАННІ. Проблеми програмування (1). pp. 78-86. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2008) РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ПЕРЕХОДА ОТ АЛГОРИТМА К ПРОГРАММЕ СРЕДСТВАМИ РАСШИРЕННОЙ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (1). pp. 51-59. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2008) НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СПЕЦИФИЦИРУЕМЫХ ДАННЫХ. Проблеми програмування (4). pp. 84-93. ISSN 1727-4907

Алишов Н.И. (2008) ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОВ ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ. Проблеми програмування (1). pp. 37-50. ISSN 1727-4907

Анисимов А.В. and Яджак М.С. (2008) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МАССОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ. Проблеми програмування (1). pp. 17-25. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2008) ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ КОМПОЗИЦИИ СЕРВИСОВ В СЕМАНТИЧЕСКОМ WEB ОКРУЖЕНИИ. Проблеми програмування (4). pp. 45-54. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Костюк М.В. and Ніколаєв С.С. (2008) МУЛЬТИАСЕМБЛЕРНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ. Проблеми програмування (1). pp. 26-36. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Яценко Е.А. (2008) СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ И АЛГЕБР АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (4). pp. 94-102. ISSN 1727-4907

Клименко А.В. and Максимей И.В. and Смородин В.С. (2008) СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (1). pp. 87-97. ISSN 1727-4907

Колчин А.В. (2008) МЕТОД НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 5-12. ISSN 1727-4907

Летичевський О.А. and Капітонова Ю.В. and Летичевський О.О. and Котляров В.П. and Нікітченко М.С. and Волков В.А. and Вейгерт Т. (2008) ІНСЕРЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ. INSERTION MODELING IN DISTRIBUTED SYSTEM DESIGN. Проблеми програмування (4). pp. 13-38. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Сукач Е.И. and Ерофеева Е.А. and Гируц П.В. (2008) АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 104-111. ISSN 1727-4907

Овдій О.М. and Новицький О.В. and Проскудіна Г.Ю. (2008) ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ АНОТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (1). pp. 68-77. ISSN 1727-4907

Панченко Т.В. (2008) МЕТОД ДОВЕДЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОВАХ IPCL. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Потиенко С.В. (2008) МЕТОДЫ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО СИМВОЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ, ЗАДАННЫХ БАЗОВЫМИ ПРОТОКОЛАМИ. Проблеми програмування (4). pp. 39-45. ISSN 1727-4907

Редколегія журналу (2008) З 70-річчям АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ П.І. АНДОНА. Проблеми програмування (4). ISSN 1727-4907

Теленик С.Ф. and Бідюк П.І. and Коршевнюк Л.О. and Хмелюк В.С. (2008) МЕТОД ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕКСПЕРТНОГО КОМІТЕТУ. Проблеми програмування (4). pp. 73-83. ISSN 1727-4907

Цейтлин Г.Е. and Захария Л.М. (2008) АЛГЕБРОАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛНОТЫ: АБСТРАКЦИИ, БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Цейтлин Г.Е. and Иовчев В.А. and Мусихин А.А. (2008) МЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ СИМВОЛЬНОЙ МУЛЬТИОБРАБОТКИ. Проблеми програмування (1). pp. 60-67. ISSN 1727-4907

2007

Ільман В.М. and Шинкаренко В.И. (2007) СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИК. Проблеми програмування (1). pp. 5-16. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2007) РАСШИРЕННАЯ АЛГЕБРА АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2007) БАГАТОАСПЕКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Частина 2. Побудова архітектури інформаційної системи. Проблеми програмування (1). pp. 31-37. ISSN 1727-4907

Антонов В.М. (2007) КОНЦЕПЦІЯ І ПРИНЦИПИ КІБЕРАКМЕОЛОГІЇ–НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ. Проблеми програмування (4). pp. 60-68. ISSN 1727-4907

Антонюк А.О. and Жора В.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (3). pp. 88-96. ISSN 1727-4907

Балабанов О.С. (2007) ПРАВИЛА ПІДБОРУ СЕПАРАТОРІВ У БАЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖАХ. Проблеми програмування . pp. 21-31. ISSN 1727-4907

Горностай М.П. (2007) АЛГОРИТМИ І МЕТОДИ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ. Проблеми програмування (4). pp. 69-76. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. (2007) КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА В БИОИНФОРМАТИКЕ. Проблеми програмування (2). pp. 140-150. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2007) МЕТОД ОБ’ЄКТНО-КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 113-125. ISSN 1727-4907

Дерецький В.О. (2007) ПІДХОДИ ДО КОМПОЗИЦІЇ СЕРВІСІВ В СЕМАНТИЧНОМУ WEB СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 85-96. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. and Яценко О.А. (2007) ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МНОГОПОТОЧНЫХ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (1). pp. 17-30. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. and Яценко О.А. (2007) ОБ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ И КООРДИНАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ В МНОГОПОТОЧНЫХ ПРОГРАММАХ. Проблеми програмування (2). pp. 41-55. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Захария Л.М. and Цейтлин Г.Е. (2007) АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ: АЛГОРИТМЫ, ОБЪЕКТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ. Проблеми програмування (2). pp. 5-14. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Котюк М.В. and Ніколаєв С.С. (2007) ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми програмування (4). pp. 49-59.

Дорошенко А.Е. and Розенблат А.П. and Рухлис К.А. and Тырчак Ю.М. (2007) МОДЕЛИ И СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРИД-СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 16-31. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2007) ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Проблеми програмування (1). pp. 38-45. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2007) МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗАМИ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ВЗГЛЯДОВ. Проблеми програмування (4). pp. 77-86. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2007) ПІДХІД ДО КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 56-67. ISSN 1727-4907

Коротун Т.М. (2007) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 76-84. ISSN 1727-4907

Кудим К.А. and Проскудина Г.Ю. and Резниченко В.А. (2007) СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ DSPACE. Проблеми програмування (3). pp. 49-60. ISSN 1727-4907

Кудим К.А. and Проскудина Г.Ю. and Резниченко В.А. (2007) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК. Проблеми програмування (4). pp. 32-49. ISSN 1727-4907

Лаврищева Е.М. (2007) ИНТЕРФЕЙС В ПРОГРАММИРОВАНИИ. Проблеми програмування (2). pp. 126-139. ISSN 1727-4907

Львов C.М. (2007) О ТЕХНОЛОГИЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (3). pp. 41-48. ISSN 1727-4907

Любченко Т.П. (2007) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 69-75. ISSN 1727-4907

Новицкий А.В. and Кудим К.А. and Резниченко В.А. and Проскудина Г.Ю. (2007) СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ АРХИВОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EPRINTS. Проблеми програмування (1). pp. 46-60. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2007) ІНТЕНСІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 15-40. ISSN 1727-4907

Пепеляев В.А. (2007) О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Проблеми програмування (4). pp. 87-97. ISSN 1727-4907

Поляничко С.Л. (2007) КЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЯМИ ЗМІНИ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПРИ ПОШУКУ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТ В РЕПОЗИТОРІЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (1). pp. 61-72. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2007) РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ. Проблеми програмування (3). pp. 97-106. ISSN 1727-4907

Редколегія журналу (2007) ІНСТИТУТУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 15 РОКІВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-4. ISSN 1727-4907

Резниченко В.А. and Новицкий А.В. and Проскудина Г.Ю. (2007) ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ OAI-PMH. Проблеми програмування (2). pp. 97-112. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УДОБОЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТА ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проблеми програмування (3). pp. 76-87. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ ПОШУКУ ЕКСПЕРТІВ У НОВИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

Рябко Д.М. (2007) ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ DSL. Проблеми програмування (4). pp. 3-12. ISSN 1727-4907

Слабоспицька О.О. (2007) ЗАДАЧІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 32-40. ISSN 1727-4907

Смородин В. С. (2007) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (3). pp. 107-123. ISSN 1727-4907

Стрєлов І.А. and Ігнатенко П.П. (2007) ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ППС. Проблеми програмування (4). pp. 13-20. ISSN 1727-4907

Яценко К.І. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ В ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (1). pp. 85-93. ISSN 1727-4907

Pavlov Vladimir L. and Boyko Nikita I. and Babich Alexander V. (2007) FIRST EXPERIENCE OF USING INTSPEI P MODELING FRAMEWORK IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS. Проблеми програмування (2). pp. 68-75. ISSN 1727-4907

2006

Алексеєв В.А. and Дехтяренко В.І. and Рогачов В.Е. and Терещенко В.С. (2006) БАГАТОАСПЕКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Частина 1. Декомпозиція структур об’єкта та системи. Проблеми програмування (4). pp. 5-15. ISSN 1727-4907

Анисимов А. В. and Иванов И. Ю. (2006) ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ АТАК ЗЛОНАМЕРЕННОГО ХОСТА. Проблеми програмування (1). pp. 41-61. ISSN 1727-4907

Бабіч В.І. and Перевертун І.М. (2006) ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИМИ РОБОТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМОБ’ЄКТІВ. Проблеми програмування (4). pp. 71-83. ISSN 1727-4907

Балабанов О.С. (2006) КВАЗІ-ЛІНЕАРНІСТЬ У ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЯХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА ВІДКРИТТЯ ЛАТЕНТНОГО ФАКТОРУ ТРЬОХ ЕФЕКТІВ. Проблеми програмування (4). pp. 28-36. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Атоев К.Л. and Лиссов П.Н. and Томин А.A. (2006) ПРОГРАММНО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА. Проблеми програмування (1). pp. 79-92. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Яценко О.А. (2006) О СИНТЕЗЕ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ JAVA ПО АЛГЕБРОАЛГОРИТМИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ. Проблеми програмування (4). pp. 58-70. ISSN 1727-4907

Задорожна Н.Т. and Лавріщева К.М. (2006) КЕРОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ В УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ. Проблеми програмування (4). pp. 37-48. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2006) СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДEЛЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКСПЕРТНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 49-57. ISSN 1727-4907

Ластовченко М.М. and Макаренко Н.Н. and Марущак В.И. (2006) ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОПИСАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 63-69. ISSN 1727-4907

Марьянович О. Т. (2006) ГИБКАЯ СОРТИРОВКА ТАБЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКОВ ТИПОВ. Проблеми програмування (1). pp. 93-98. ISSN 1727-4907

Маторин С.И. and Корзун С.С. (2006) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 34-40. ISSN 1727-4907

Опанасенко В.Н. and Лисовый А.Н. (2006) ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА VHDL ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ПЛИС. Проблеми програмування (1). pp. 70-78. ISSN 1727-4907

Приходько П.П. (2006) О ТЕРМАЛЬНОМ АСПЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Редько И.В. (2006) ДЕСКРИПТИВНЫЕ СРЕДЫ: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 17-23. ISSN 1727-4907

Смородин В. С. (2006) АГРЕГАТНО-ПРОЦЕССНЫЙ СТЕНД ИМИТАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 84-93. ISSN 1727-4907

Ткаченко В.М. (2006) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ДЕЯКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 16-27. ISSN 1727-4907

Шинкаренко В.И. (2006) ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЧЕТКО СПЕЦИФИЦИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (1). pp. 24-33. ISSN 1727-4907

2005

Chapyzhenka A. V. and Ragozin D.V. and Umnov A.L. (2005) LOW-POWER ARCHITECTURE FOR CIL-CODE HARDWARE PROCESSOR. Проблеми програмування (4). pp. 20-38. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Ільїн С.А and Терещенко В.С. and Ференц Д.А. (2005) РЕІНЖЕНІРІНГ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З РОЗГАЛУЖЕНОЮ МЕРЕЖЕЮ ПУНКТІВ ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Проблеми програмування (2). pp. 3-14. ISSN 1727-4907

Анисимов А.В. and Зубенко А.В. (2005) ДИНАМИЧЕСКИЕ КОАЛИЦИИ — НОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 51-68.

Антонюк А.А. (2005) О ФУНКЦИЯХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. Проблеми програмування (3). pp. 97-103. ISSN 1727-4907

Бабич В.І. and Перевертун І.М. (2005) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕРАКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. Проблеми програмування (2). pp. 52-63. ISSN 1727-4907

Биляк В.И. (2005) МЕТОДОЛОГИЯ ВВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА В ЯЗЫК ОПИСАНИЙ И СПЕЦИФИКАЦИЙ ТРЕБОВАНИЙ К АЛГОРИТМАМ ПРОТОКОЛОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Проблеми програмування (4). pp. 73-83. ISSN 1727-4907

Верьовка О.В. (2005) ЛІНІЙНА ІНТЕРПОЛЯЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ОБЧИСЛЕННЯ НЕЧІТКИХ БАЙЄСІВСЬКИХ ОЦІНОК. Проблеми програмування (2). pp. 64-78. ISSN 1727-4907

Верёвка О.В. and Кузьмина К.И. and Сёмик Т.М. (2005) БАЙЕСОВСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ПО СОЦИОПСИХО-ФИЗИО-ЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ. Проблеми програмування (1). pp. 69-84. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2005) КОМПОНЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (1). pp. 3-13.

Дерецький В.О. (2005) ПІДХІД ДО АВТОМАТИЧНОЇ ПОБУДОВИ ТЕМАТИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ ДОКУМЕНТА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ. Проблеми програмування (3). pp. 76-82. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Алистратов О.В. and Тырчак Ю.М. and Розенблат А.П. (2005) СИСТЕМЫ GRID-ВЫЧИСЛЕНИЙ — ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проблеми програмування (1). pp. 14-38.

Зинькович В.М. and Моренцов Е.И. (2005) СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЭКТИРОВАНИЯ CASE-СРЕД НА БАЗЕ СИТУАЦИОННОГО МЕТОДА. Проблеми програмування (3). pp. 26-34. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. and Слабоспицкая О.А. (2005) ФОРМЫ, МЕТРИКИ И СВОЙСТВА ОТНОШЕНИЯ СХОДСТВА МЕЖДУ КОНЦЕПТАМИ В ОНТОЛОГИЯХ ЭКСПЕРТНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ. Проблеми програмування (4). pp. 39-49. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2005) БАЙЄСІВСЬКІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Проблеми програмування (2). pp. 15-24. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2005) ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНЖЕНЕРІЇ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 35-41. ISSN 1727-4907

Лаба М.Н. and Матвейшин С.Н. (2005) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРИ СОЗДАНИИ СЛОЖНЫХ ПРОГРАМНЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 42-52. ISSN 1727-4907

Левчук В.Д. (2005) БАЗОВАЯ СХЕМА ФОРМАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ MICIC4. Проблеми програмування (1). pp. 85-95. ISSN 1727-4907

Летичевский А.А. (2005) ОБ ОДНОМ КЛАССЕ БАЗОВЫХ ПРОТОКОЛОВ. Проблеми програмування (4). pp. 3-19. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Гончаров А.Н. and Гируц П.Л. and Смородин В. С. (2005) ВОЗМОЖНОСТИ АГРЕГАТНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 84-94. ISSN 1727-4907

Максимей И. В. and Смородин В. С. and Сукач Е. И. and Соболь И. В. (2005) СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АГРЕГАТНЫЙ СПОСОБ ИМИТАЦИИ. Проблеми програмування (2). pp. 79-87. ISSN 1727-4907

Маторин С.И. (2005) «UFO-TOOLKIT» – BI-ИНСТРУМЕНТАРИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Проблеми програмування (3). pp. 53-66. ISSN 1727-4907

Мисуно И.С. and Рачковский Д.А. and Слипченко С.В. and Соколов А.М. (2005) ПОИСК ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 50-59. ISSN 1727-4907

Рачковский Д.А. and Мисуно И.С. and Слипченко С.В. and Соколов А.М. (2005) ПОИСК АНАЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Проблеми програмування (1). pp. 39-50.

Редько И.В. (2005) ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЕСКРИПТИВНЫХ СРЕД. Проблеми програмування (3). pp. 3-25. ISSN 1727-4907

Резніченко В.А. and Захарова О.В. and Захарова Е.Г. (2005) ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА СЕРВІСИ. Проблеми програмування (4). pp. 60-72. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гришанова И.Ю. (2005) ПОШУК МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОНТЕКСТОМ ТА МЕТАОПИСАМИ ГІПЕРМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (3). pp. 83-96. ISSN 1727-4907

Сидорчук Н.М. (2005) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОНЛАЙНОВОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ „СЛОВНИКИ УКРАЇНИ”. Проблеми програмування (4). pp. 95-105. ISSN 1727-4907

Терейковський І.А. (2005) ЗАХИЩЕНІСТЬ WEB-СЕРВЕРІВ APACHE ТА IIS. Проблеми програмування (2). pp. 42-51. ISSN 1727-4907

2004

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. and Мостовий В.В. (2004) ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ В ДОКУМЕНТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 25-40. ISSN 1727-4907

Андон П.І. and Дерецький В.О. (2004) ЗАСОБИ КООРДИНАЦІЇ АГЕНТІВ У ПОШУКОВИХ АРХІТЕКТУРАХ WEB. Проблеми програмування (1). pp. 60-70. ISSN 1727-4907

Анисимов А.В. and Зубенко А.В. (2004) ДИНАМИЧЕСКИЕ КОАЛИЦИИ — НОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНО- КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Ч. 1. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Проблеми програмування (4). pp. 48-64. ISSN 1727-4907

Бабич В.І. and Перевертун І.М. (2004) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ. Проблеми програмування (4). pp. 88-101. ISSN 1727-4907

Гаврилюк А. Б. and Алексеєв В.А. (2004) МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА. Проблеми програмування (1). pp. 52-59. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. (2004) ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Проблеми програмування (4). pp. 100-112. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2004) ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ WEB-ЗАСТОСУВАНЬ НА КОМПОНЕНТНІЙ ОСНОВІ. Проблеми програмування (4). pp. 13-27. ISSN 1727-4907

Колодницький М.М. (2004) ЕВОЛЮЦІЯ ТА "ПРИРОДНИЙ ВІДБІР" БАЗОВИХ КОНЦЕПЦІЙ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ: НА ПРИКЛАДАХ МОВ C, C++, JAVA ТА C#. Проблеми програмування (4). pp. 63-94. ISSN 1727-4907

Кукса А.И. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКОБИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ. Ч. 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНОГО ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 71-81. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2004) ІЄРАРХІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 3-13. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гришанова И.Ю. (2004) РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОРРЕКТНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ПОИСКОВЫМИ СИСТЕМАМИ ИНТЕРНЕТА. Проблеми програмування (4). pp. 39-48. ISSN 1727-4907

Стрєлов І.А. and Ігнатенко П.П. (2004) ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ, МОДИФІКАЦІЇ ТА РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 38-51. ISSN 1727-4907

Терейковський І.А. (2004) ОЦІНКА ДОКУМЕНТОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ FLASH MACROMEDIA ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТУ. Проблеми програмування (4). pp. 112-120. ISSN 1727-4907

Якименко К.М. (2004) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ “СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”. Проблеми програмування (1). pp. 24-37. ISSN 1727-4907

Kollár Ján (2004) THE CONCEPTION AND APPLICATION OF PFL : A PROCESS FUNCTIONAL PROGRAMMING LANGUAGE. Проблеми програмування (1). pp. 5-23. ISSN 1727-4907

2003

Dimov I. and Farago I. and Zlatev Zahari (2003) PARALLEL COMPUTATIONS WITH LARGE-SCALE AIR POLLUTION MODELS. Проблеми програмування (3). pp. 44-52. ISSN 1727-4907

Ігнатенко П.П. and Бистров В.М. and Ігнатенко О.П. and Ткаченко В.М. (2003) ЗАДАЧІ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 59-70. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Ільїн С.А and Мягкова Л.А. and Терещенко В.С. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ СХЕМ ВЗАЄМОДІЇ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕГРОВАНІЙ МІЖВІДОМЧІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Проблеми програмування (3). pp. 71-83. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2003) РОЗВИТОК СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 34-42. ISSN 1727-4907

Антонюк А.А. and Жора Д.В. and Мостовой В.Н. (2003) УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГИ БЕЗОПАСНОСТИ. Проблеми програмування (4). pp. 65-71. ISSN 1727-4907

Вінник В.Ю. (2003) УЗАГАЛЬНЕНА КОМПОЗИЦІЙНА МОДЕЛЬ СИМВОЛЬНОЇ ОБРОБКИ. Проблеми програмування (1). pp. 31-36. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. (2003) КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: КОНЦЕПЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Проблеми програмування (1). pp. 57-67. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2003) ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОМПОНЕНТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Проблеми програмування (2). pp. 42-57. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2003) АЛГЕБРАЇЧНА МОДЕЛЬ РЕФАКТОРІНГУ КОМПОНЕНТІВ. Проблеми програмування (4). pp. 43-53. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Цейтлин Г.Е. (2003) АЛГЕБРОАВТОМАТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАД ОБЩЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПАМЯТЬЮ. Проблеми програмування (3). pp. 5-21. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Шевченко Р.С. (2003) СИСТЕМА СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 23-33. ISSN 1727-4907

Задорожна Н.Т. and Валь К.Л. (2003) КОНЦЕПЦІЯ КЕРОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Проблеми програмування (2). pp. 65-75. ISSN 1727-4907

Касьянов В.Н. and Несговорова Г.П. and Волянская Т.А. (2003) ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИНФОРМАТИКИ В СИБИРИ. Проблеми програмування (4). pp. 82-91. ISSN 1727-4907

Крывый С.Л. and Невмержицкий А.В. (2003) О НЕСОВМЕСТНОСТИ ОДНОГО ВИДА НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В МНОЖЕСТВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. Проблеми програмування (3). pp. 41-43. ISSN 1727-4907

Кукса А.И. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКОБИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ.∗ Часть 1: Общая характеристика предметной области и возникающих проблем. Проблеми програмування (4). pp. 72-81. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Левчук В.Д. and Попова Е.О. and Поташенко А.М. (2003) ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Проблеми програмування (1). pp. 49-56. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Левчук В.Д. and Масалович С.Ф. and Попова Е.О. and Поташенко А.М. and Смородин В. С. and Старченко В.В. and Терещенко Г.А. (2003) ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 92-99. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2003) ЛОГІКИ ЛОКАЛЬНО-ЕКВІТОННИХ ПРЕДИКАТІВ: СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СЕКВЕНЦІЙНІ ЧИСЛЕННЯ. Проблеми програмування (2). pp. 28-41. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2003) КОМПОЗИЦІЙНІ ЛОГІКИ НОМІНАТИВНИХ ДАНИХ. Проблеми програмування (3). pp. 29-40. ISSN 1727-4907

Парасюк И.М. and Провотар А.И. and Кондратенко В.А. (2003) АКСИОМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТРАНСЛЯТОРОВ. Проблеми програмування (3). pp. 22-28. ISSN 1727-4907

Приходько П.П. (2003) О ВОЗМОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ НЕМОНОТОННОГО ДЕДУКТИВНОГО СИНТЕЗА ПРОГРАММ. Проблеми програмування (4). pp. 5-23. ISSN 1727-4907

Редколлегия журнала (2003) 80 лет со дня рождения В.М. Глушкова. Проблеми програмування (3). pp. 3-4. ISSN 1727-4907

Редько И.В. (2003) ПРОЦЕСОЛОГІЧНІ СЕРЕДОВИЩА МОДЕЛЮВАННЯ. Проблеми програмування (1). pp. 37-48. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА. Проблеми програмування (4). pp. 54-64. ISSN 1727-4907

Рувинская В.М. and Пригожев А.С. (2003) СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ ЗВУКОВОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК. Проблеми програмування (4). pp. 100-106. ISSN 1727-4907

Чеботарев А.Н. (2003) СИНТЕЗ АВТОМАТА, СПЕЦИФИЦИРОВАННОГО МНОЖЕСТВОМ ДИЗЪЮНКТОВ. Проблеми програмування (2). pp. 58-64. ISSN 1727-4907

Goerigk Wolfgang and Langmaack Hans (2003) REALISTIC CORRECT SYSTEMS IMPLEMENTATION. Проблеми програмування (1). pp. 3-30. ISSN 1727-4907

Goerigk Wolfgang and Langmaack Hans (2003) WILL INFORMATICS BE ABLE TO JUSTIFY THE CONSTRUCTION OF LARGE COMPUTER BASED SYSTEMS? PART II. TRUSTED COMPILER IMPLEMENTATION. Проблеми програмування (2). pp. 3-27. ISSN 1727-4907

This list was generated on Fri Oct 21 01:09:24 2016 EEST.