ISS Library

Subject: D.1. PROGRAMMING TECHNIQUES

Number of items at this level: 33.

2014

Андон П.І. (2014) РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРИКЛАДНИХ ПИТАНЬ ПОБУДОВИ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ У СЕМАНТИЧНОМУ ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ. In: Семінар інституту програмних систем НАНУ , 23 січня 2014 року, м. Київ. (Unpublished)

2013

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И WORKFLOW. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) МОДЕЛИРОВАНИЕ WORKFLOW С ПОМОЩЬЮ WS-BPEL. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ WS-BPEL. In: Науковий семінар ІПС, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Твердохлеб Е.Н. (2013) Адаптивность BPEL при выполнении Workflow. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, 11 червня 2013 року, м.Київ. (Unpublished)

2010

Акуловский В.Г. (2010) ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2010) ПРОБЛЕМА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лавріщева К.М. (2010) КІБЕРНЕТИКА, ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Проблеми програмування (1). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

2009

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-11. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Цейтлин Г.Е. and Иовчев В.А. (2009) ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 19-29. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2009) РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮЩИХ ПРАВИЛ. Проблеми програмування (3). pp. 3-18. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Яценко Е.А. (2009) СРЕДСТВА СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (2). pp. 12-21. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Грищенко В.М. (2009) CБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Основы индустрии программных продуктов. Второе издание. Дополненное и переработанное. Other. Наукова думка, м. Київ.

Мохница А.С. and Иовчев В.А. and Андрющенко Е.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО СИНТЕЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (4). pp. 24-32. ISSN 1727-4907

2008

Promsky A.V. (2008) C# PROGRAM VERIFICATION PROBLEMS: SOLUTION BY A THREE-LEVEL METHOD. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Акуловский В.Г. (2008) РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ПЕРЕХОДА ОТ АЛГОРИТМА К ПРОГРАММЕ СРЕДСТВАМИ РАСШИРЕННОЙ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (1). pp. 51-59. ISSN 1727-4907

Летичевський О.А. and Капітонова Ю.В. and Летичевський О.О. and Котляров В.П. and Нікітченко М.С. and Волков В.А. and Вейгерт Т. (2008) ІНСЕРЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ. INSERTION MODELING IN DISTRIBUTED SYSTEM DESIGN. Проблеми програмування (4). pp. 13-38. ISSN 1727-4907

Мохница А.С. (2008) АЛГЕБРА АЛГОРИТМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СВОДИМОСТЬ СХЕМ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Панченко Т.В. (2008) МЕТОД ДОВЕДЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОВАХ IPCL. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Процик П.П. (2008) СИСТЕМА КОМПОЗИЦИОННО-НОМИНАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRIPT.NET. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2007

Львов C.М. (2007) О ТЕХНОЛОГИЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (3). pp. 41-48. ISSN 1727-4907

2006

Зінькович В.М. and Моренцов Є.І. (2006) КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕТАТЕХНОЛОГІЇ В СЕРЕДОВИЩІ METACASE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2006) CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Мохница А.С. (2006) ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТРАНСФОРМАЦИИ СХЕМ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Теленик С.Ф. and Безносікова Т.В. and Ільченко О.В. (2006) МЕТОД МАТРИЧНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ В АСПЕКТІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Теленик С.Ф. and Амонс О.А. and Хмелюк В.С. and Крижова К.О. (2006) ШВИДКЕ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСТОСУВАНЬ В АДАПТИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ SMARTBASE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Яценко О.А. (2006) СЕРЕДОВИЩЕ КОНСТРУЮВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИНТЕЗУ ПРОГРАМ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

2005

Яценко О.А. (2005) РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ. PhD, Інститут програмних систем НАНУ.

2004

Сергієнко І.В. and Парасюк. І.М. and Єршов С.В. (2004) НЕЧІТКИЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Усатюк О.В. and Крывый С.Л. (2004) РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОРДИНАРНОЙ СЕТИ ПЕТРИ В ОРДИНАРНУЮ. In: УкрПРОГ, 1-3 июня 2004 р., м. Київ, Україна.

2003

Дорошенко А.Е. and Шевченко Р.С. (2003) СИСТЕМА СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 23-33. ISSN 1727-4907

Приходько П.П. (2003) О ВОЗМОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ НЕМОНОТОННОГО ДЕДУКТИВНОГО СИНТЕЗА ПРОГРАММ. Проблеми програмування (4). pp. 5-23. ISSN 1727-4907

This list was generated on Wed Sep 17 01:05:07 2014 EEST.