ISS Library

Subject: D.1. PROGRAMMING TECHNIQUES

Number of items at this level: 43.

2016

Гладун А.Я. and Рогушина Ю.В. (2016) СЕМАНТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРИНЦИПИ ТА ПРАКТИКИ. Other. К.:ТОВ "ВД "АДЕФ-Україна".

2015

Кудим К.А. (2015) ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ. In: Семінар Інституту програмних систем, 4 березня 2015, м. Київ, Україна. (Unpublished)

2014

Андон П.І. (2014) РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ТА ПРИКЛАДНИХ ПИТАНЬ ПОБУДОВИ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ У СЕМАНТИЧНОМУ ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ. In: Семінар інституту програмних систем НАНУ , 23 січня 2014 року, м. Київ. (Unpublished)

2013

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ ПІДТРИМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И WORKFLOW. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) МОДЕЛИРОВАНИЕ WORKFLOW С ПОМОЩЬЮ WS-BPEL. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Перконос П.І. and Суботін С.В. (2013) ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ WS-BPEL. In: Науковий семінар ІПС, лютий-березень 2013, м.Київ. (Unpublished)

Твердохлеб Е.Н. (2013) Адаптивность BPEL при выполнении Workflow. In: Науковий семінар ІПС НАНУ, 11 червня 2013 року, м.Київ. (Unpublished)

2010

Baryannis George and Plexousakis Dimitris (2010) АВТОМАТИЗОВАНА КОМПОЗИЦІЯ ВЕБ-СЕРВІСІВ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.С.). (Unpublished)

Акуловский В.Г. (2010) ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2010) ПРОБЛЕМА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лавріщева К.М. (2010) КІБЕРНЕТИКА, ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Проблеми програмування (1). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

2009

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-11. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Цейтлин Г.Е. and Иовчев В.А. (2009) ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 19-29. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2009) РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮЩИХ ПРАВИЛ. Проблеми програмування (3). pp. 3-18. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Яценко Е.А. (2009) СРЕДСТВА СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (2). pp. 12-21. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Грищенко В.М. (2009) CБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Основы индустрии программных продуктов. Второе издание. Дополненное и переработанное. Other. Наукова думка, м. Київ.

Мохница А.С. and Иовчев В.А. and Андрющенко Е.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО СИНТЕЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (4). pp. 24-32. ISSN 1727-4907

2008

Promsky A.V. (2008) C# PROGRAM VERIFICATION PROBLEMS: SOLUTION BY A THREE-LEVEL METHOD. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Di Pietro Ivan and Pagliarecci Francesco and Spalazzi Luca and Marconi Annapaola and Pistore Marco (2008) ВИБІР СЕМАНТИЧНОГО ВЕБ-СЕРВІСУ НА РІВНІ ПРОЦЕСУ: НА ПРИКЛАДІ EBAY/AMAZON/PAYPAL / ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «SEMANTICWEB SERVICE SELECTION AT THE PROCESS-LEVEL: THE EBAY/AMAZON/PAYPAL CASE STUDY» (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). (Unpublished)

Акуловский В.Г. (2008) РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ПЕРЕХОДА ОТ АЛГОРИТМА К ПРОГРАММЕ СРЕДСТВАМИ РАСШИРЕННОЙ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (1). pp. 51-59. ISSN 1727-4907

Летичевський О.А. and Капітонова Ю.В. and Летичевський О.О. and Котляров В.П. and Нікітченко М.С. and Волков В.А. and Вейгерт Т. (2008) ІНСЕРЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТУВАННІ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ. INSERTION MODELING IN DISTRIBUTED SYSTEM DESIGN. Проблеми програмування (4). pp. 13-38. ISSN 1727-4907

Мохница А.С. (2008) АЛГЕБРА АЛГОРИТМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СВОДИМОСТЬ СХЕМ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Панченко Т.В. (2008) МЕТОД ДОВЕДЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОВАХ IPCL. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Процик П.П. (2008) СИСТЕМА КОМПОЗИЦИОННО-НОМИНАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRIPT.NET. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2007

Львов C.М. (2007) О ТЕХНОЛОГИЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (3). pp. 41-48. ISSN 1727-4907

Pagliarecci Francesco and Pistore Marco and Spalazzi Luca and Traverso Paolo (2007) ВИЯВЛЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСІВ НА РІВНІ ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ CЕМАНТИЧНОЇ АНОТАЦІЇ / ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «WEB SERVICE DISCOVERY AT PROCESS-LEVEL BASED ON SEMANTIC ANNOTATION»(ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). (Unpublished)

2006

Зінькович В.М. and Моренцов Є.І. (2006) КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ МЕТАТЕХНОЛОГІЇ В СЕРЕДОВИЩІ METACASE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2006) CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Мохница А.С. (2006) ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ТРАНСФОРМАЦИИ СХЕМ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Теленик С.Ф. and Безносікова Т.В. and Ільченко О.В. (2006) МЕТОД МАТРИЧНОЇ РЕЗОЛЮЦІЇ В АСПЕКТІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Теленик С.Ф. and Амонс О.А. and Хмелюк В.С. and Крижова К.О. (2006) ШВИДКЕ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСТОСУВАНЬ В АДАПТИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ SMARTBASE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Яценко О.А. (2006) СЕРЕДОВИЩЕ КОНСТРУЮВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИНТЕЗУ ПРОГРАМ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Pistore Marco and Spalazzi Luca and Traverso Paolo (2006) МІНІМАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО СЕМАНТИЧНИХ АНОТАЦІЙ ДЛЯ КОМПОЗИЦІЙ ВЕБ-ПРОЦЕСІВ. ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «A MINIMALIST APPROACH TO SEMANTIC ANNOTATIONS FORWEB PROCESSES COMPOSITIONS» (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). The Semantic Web: Research and Applications Lecture Notes in Computer Science, Volume 4011 . pp. 620-634.

2005

Яценко О.А. (2005) РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ. PhD, Інститут програмних систем НАНУ.

Pistore M. and Traverso P. and Bertoli P. and Marconi A. (2005) АВТОМАТИЗОВАНИЙ СИНТЕЗ КОМПОЗИТНИХ BPEL4WS ВЕБ-СЕРВІСІВ. ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «AUTOMATED SYNTHESIS OF COMPOSITE BPEL4WS WEB SERVICES» (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). In: Proceedings. 2005 IEEE International Conference on Web Service.

Pistore M. and Traverso P. and Bertoli P. and Marconi A. (2005) ПІДХІД ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КОМПОЗИЦІЇ BPEL ПРОЦЕСІВ / ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «AN APPROACH FOR THE AUTOMATED COMPOSITION OF BPEL PROCESSES» (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). (Unpublished)

Pistore Marco and Traverso Paolo (2005) ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ВЕБ-СЕРВІСІВ ВИЯВЛЕННЯ І КОМПОЗИЦІЇ / D2.4.6. A THEORETICAL INTEGRATION OF WEB SERVICE DISCOVERY AND COMPOSITION (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). The document is part of research project funded by the IST Programme of the Commission of the European Communities as project IST-2004-507482.

2004

Сергієнко І.В. and Парасюк. І.М. and Єршов С.В. (2004) НЕЧІТКИЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Усатюк О.В. and Крывый С.Л. (2004) РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОРДИНАРНОЙ СЕТИ ПЕТРИ В ОРДИНАРНУЮ. In: УкрПРОГ, 1-3 июня 2004 р., м. Київ, Україна.

Traverso P. and Pistore M. (2004) АВТОМАТИЗОВАНА КОМПОЗИЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ У ВИКОНУВАНІ ПРОЦЕСИ. ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «AUTOMATED COMPOSITION OF SEMANTIC WEB SERVICES INTO EXECUTABLE PROCESSES (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). The Semantic Web – ISWC 2004 / Lecture Notes in Computer Science , Volume 3298 . pp. 380-394.

2003

Дорошенко А.Е. and Шевченко Р.С. (2003) СИСТЕМА СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 23-33. ISSN 1727-4907

Приходько П.П. (2003) О ВОЗМОЖНЫХ ОСНОВАНИЯХ НЕМОНОТОННОГО ДЕДУКТИВНОГО СИНТЕЗА ПРОГРАММ. Проблеми програмування (4). pp. 5-23. ISSN 1727-4907

This list was generated on Tue Oct 25 01:05:24 2016 EEST.