ISS Library

Subject: D.2.4. Software/Program Verification

Number of items at this level: 11.

2014

Слабоспицька О.О. (2014) АВТОМАТИЗОВАНЕ КОМПОЗУВАННЯ WEB-СЕРВІСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАНУВАННЯ АСИХРОННИХ ДОМЕНІВ. In: Семінар інституту, 19 ервня 2014, Київ. (Unpublished)

2010

Безверха М.А. and Процик П.П. (2010) КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ СПЕЦИФІКАЦІЙ У КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІЙ МОВІ CNLS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Карпов Ю. Г. (2010) MODEL CHECKING ВЕРИФИКАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ. БХВ-Петербург. ISBN 978-5-9775-0404-1

Карпов Ю.Г. (2010) MODEL CHECKING - МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ. In: International Conference, 2010. (Unpublished)

Letichevsky A. and Peschanenko V. (2010) SIMPLE NON-DETERMINISTIC REWRITING IN VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Shilov N.V. and Shilova S.O. (2010) SOLVING CONTEST PROBLEMS VIA FORMAL PROGRAM VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

2008

Колчин А.В. (2008) МЕТОД НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ ПРИ ВЕРИФИКАЦИИ ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 5-12. ISSN 1727-4907

2006

Непомнящий В.А. and Ануреев И.С. and Промский А.В. (2006) НА ПУТИ К ВЕРИФИКАЦИИ С-ПРОГРАММ. ЯЗЫК C-LIGHT И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕМАНТИКА. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Рожнов А.М. (2006) МОДЕЛЬ ПЕРЕВІРКИ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЇ У КОМПОНЕНТНУ СИСТЕМУ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

2005

Коваль Г.І. (2005) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. PhD, Інституті програмних систем НАНУ.

2003

Ігнатенко П.П. and Бистров В.М. and Ігнатенко О.П. and Ткаченко В.М. (2003) ЗАДАЧІ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 59-70. ISSN 1727-4907

This list was generated on Tue Oct 25 01:05:37 2016 EEST.