ISS Library

Subject: F.3. LOGICS AND MEANINGS OF PROGRAMS

Number of items at this level: 14.

2010

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ НАД ІЄРАРХІЧНИМИ ДАНИМИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шишацька О.В. (2010) ВИНИКНЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРИЗНАЧНИХ ЛОГІК КЛІНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шкільняк С.С. (2010) ВІДНОШЕННЯ ЛОГІЧНОГО НАСЛІДКУ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІКАХ. Проблеми програмування (1). pp. 15-38. ISSN 1727-4907

Шкільняк О.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ МОДАЛЬНІ ЛОГІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКВАЦІЙНОГО РІВНЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна. (In Press)

2009

Шкільняк О.С. (2009) СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 11-23. ISSN 1727-4907

2008

Крывый С.Л. and Волошин С.В. and Маркова Н.С. (2008) АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ МНОЖЕСТВА ДИЗЪЮНКТОВ В ИСЧИСЛЕНИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. and Антонова І.А. (2008) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ З ОПЕРАТОРАМИ НЕРУХОМОЇ ТОЧКИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Редько В.Н. and Редько И.В. and Гришко Н.В. (2008) ПРОГРАММОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СУЩНОСТНОЙ ПЛАТФОРМЫ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2004

Bača Ján and Giertl Juraj and Chladný Vladimír (2004) FORMAL SPECIFICATIONS AND DECOMPOSITION OF LOGIC SYSTEMS FOR PURPOSES OF ANALYSIS, SYNTHESIS AND DIAGNOSTICS. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2004) ІЄРАРХІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 3-13. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2004) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ НАД ДАНИМИ З НЕПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

2003

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2003) ЛОГІКИ ЛОКАЛЬНО-ЕКВІТОННИХ ПРЕДИКАТІВ: СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА СЕКВЕНЦІЙНІ ЧИСЛЕННЯ. Проблеми програмування (2). pp. 28-41. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2003) КОМПОЗИЦІЙНІ ЛОГІКИ НОМІНАТИВНИХ ДАНИХ. Проблеми програмування (3). pp. 29-40. ISSN 1727-4907

1959

Карнап Рудольф (1959) ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СЕМАНТИКЕ И МОДАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ. Издательство иностранной литературы, Москва.

This list was generated on Fri Oct 28 01:05:51 2016 EEST.