ISS Library

Subject: H. Information Systems

Number of items at this level: 59.

2016

Балабанов А.С. (2016) НАВЕДЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ И РАЗЛИЧЕНИЕ КАУЗАЛЬНЫХ СТРУКТУР. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. In: Семінар «Образний комп'ютер» , 29 березня 2016, м. Київ, Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України . (Unpublished)

Гладун А.Я. and Рогушина Ю.В. (2016) СЕМАНТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРИНЦИПИ ТА ПРАКТИКИ. Other. К.:ТОВ "ВД "АДЕФ-Україна".

2013

Резніченко В.А. (2013) ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБА. In: Науковий семінар Інституту програмних систем, 16-19 квітня 2013 року, м.Київ. (Unpublished)

2010

Андон Ф.И. and Дерецкий В.А. (2010) РОЛЬ СЕМАНТИКИ В ИНТЕГРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Марулин С.Ю. and Дунько Ю.А. (2010) СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА СОДЕРЖИМОГО ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БД ИС. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Компан С.В. (2010) ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА БД NEODATIS: РОЗГОРТАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ЗАПИТІВ, ПОРІВНЯННЯ З РЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Бурматова М.С. and Оленін М.В. (2010) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ НА ПРЕДМЕТ ЇХ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПОШУКУ ТА ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОДНОТИПНІ ОБ’ЄКТИ З WEB-ПРОСТОРУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дерецкий В.А. (2010) РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. Проблеми програмування (1). pp. 66-78. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2010) ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Новицький О.В. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗВ’ЯЗАНІ ДАНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ SEMANTIC WEB С СИСТЕМАМИ BUSINESS INTELLIGENCE 2.0. Проблеми програмування (1). pp. 79-87. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. and Штонда В.Н. (2010) РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЕЙ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рувинская В.М. and Лотарь В.В. (2010) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Nepomniaschaya A. S. (2010) MULTI-COMPARAND ASSOCIATIVE MACHINE AND ITS APPLICATION TO RELATIONAL ALGEBRA OPERATIONS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

2009

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К КОМПОЗИЦИИ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ. Проблеми програмування (2). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2009) ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (4). pp. 59-70. ISSN 1727-4907

2008

Алексєєв В.А. and Мостовий В.В. and Терещенко В.С. and Машкін Р.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Гула А.Ю. and Игнатенко А.П. and Чадюк А.В. (2008) ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ХРАНИЛИЩАХ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Захарова Е.Г. and Захарова О.В. and Резніченко В.А. (2008) ОПИС НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ МЕТАДАНИМИ ДУБЛІНСЬКОГО ЯДРА. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Крыжова К.А. (2008) СРЕДСТВА АНАЛИЗА ОБСТАНОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Машечкин И.В. and Петровский М.И. and Трошин С.В. (2008) МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Новицький О.В. (2008) ОСНОВНІ ПІДХОДИТИ ДО КОМПОЗИЦІЇ ВЕБ-СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Овдій О.М. and Новицький О.В. and Проскудіна Г.Ю. (2008) ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТІВ АНОТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (1). pp. 68-77. ISSN 1727-4907

Резніченко В.А. and Проскудіна Г.Ю. and Овдій О.М. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Теленик С.Ф. and Бідюк П.І. and Коршевнюк Л.О. and Хмелюк В.С. (2008) МЕТОД ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЕКСПЕРТНОГО КОМІТЕТУ. Проблеми програмування (4). pp. 73-83. ISSN 1727-4907

Хмелюк В.С. and Амонс О.А. (2008) ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В СИСТЕМАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Яковлев В.М. (2008) ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

García-Sánchez F. and Fernández-Breis J.T. and Martínez-Bejar R. (2008) A METHODOLOGY FOR ONTOLOGICAL KNOWLEDGE CAPTURE FROM DATABASES. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Kussul N. and Korbakov M. and Kravchenko O. (2008) PRACTICAL ISSUES OF SENSOR WEB IMPLEMENTATION AND GRIDIFICATION. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2007

Горностай М.П. (2007) АЛГОРИТМИ І МЕТОДИ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ. Проблеми програмування (4). pp. 69-76. ISSN 1727-4907

Дерецький В.О. (2007) ПІДХОДИ ДО КОМПОЗИЦІЇ СЕРВІСІВ В СЕМАНТИЧНОМУ WEB СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 85-96. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2007) ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Проблеми програмування (1). pp. 38-45. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2007) МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗАМИ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ВЗГЛЯДОВ. Проблеми програмування (4). pp. 77-86. ISSN 1727-4907

Поляничко С.Л. (2007) КЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЯМИ ЗМІНИ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПРИ ПОШУКУ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТ В РЕПОЗИТОРІЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (1). pp. 61-72. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УДОБОЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТА ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проблеми програмування (3). pp. 76-87. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ ПОШУКУ ЕКСПЕРТІВ У НОВИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

2006

Алексеєв В.А. and Ільїн С.А and Терещенко В.С. (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ В ІНТЕГРОВАНІЙ МІЖВІДОМЧІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Андон П.І. and Дерецький В.О. (2006) ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В SEMANTIC WEB СЕРЕДОВИЩІ НА ОСНОВІ АГЕНТНОГО ПІДХОДУ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Ильина Е.П. (2006) СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДEЛЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЭКСПЕРТНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 49-57. ISSN 1727-4907

Ремарович С. (2006) ДИНАМІЧНА КООРДИНАЦІЯ ПРОГРАМНИХ АГЕНТІВ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2006) ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ВЕБ-СЕРВИСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ. Информатика (№4). pp. 116-127.

Zlatkin S. and Kaschek R. (2006) MAPPING BUSINESS PROCESSES MODELS FROM PETRI NETS INTO EVENT-DRIVEN PROCESS CHAINS. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

2005

Дерецький В.О. (2005) ПІДХІД ДО АВТОМАТИЧНОЇ ПОБУДОВИ ТЕМАТИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ ДОКУМЕНТА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ. Проблеми програмування (3). pp. 76-82. ISSN 1727-4907

Мисуно И.С. and Рачковский Д.А. and Слипченко С.В. and Соколов А.М. (2005) ПОИСК ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Проблеми програмування (4). pp. 50-59. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гришанова И.Ю. (2005) ПОШУК МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА КОНТЕКСТОМ ТА МЕТАОПИСАМИ ГІПЕРМЕДІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. Проблеми програмування (3). pp. 83-96. ISSN 1727-4907

2004

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2004) АРХІТЕКТУРА ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК КОМПОЗИЦІЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. and Мостовий В.В. (2004) ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ В ДОКУМЕНТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 25-40. ISSN 1727-4907

Андон П.І. and Дерецький В.О. (2004) ЗАСОБИ КООРДИНАЦІЇ АГЕНТІВ У ПОШУКОВИХ АРХІТЕКТУРАХ WEB. Проблеми програмування (1). pp. 60-70. ISSN 1727-4907

Дерецький В.О. and Богданова М.М. and Ремарович С. and Обуховская В. (2004) ПОДХОД И СРЕДСТВА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В WEB ОКРУЖЕНИИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Дормачев Є.В. and Дормачев В.М. (2004) СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Дорошенко А.Е. and Романенко В.Г. (2004) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ .NET OBJECT-RELATIONAL MAPPING TECHNIQUES FOR .NET FRAMEWORK. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Задорожна Н.Т. (2004) МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Мучник М.М. (2004) ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ДАННЫХ С БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Проскудіна Г.Ю. and Овдій О.М. (2004) ОНТОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРЕДСТАВЛЕННЯ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОБУДОВИ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В, (2004) МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ПРО СТАЛІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ. Вісник НАУ (№3 (21)). pp. 90-93.

Рогушина Ю.В. and Гришанова И.Ю. (2004) РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОРРЕКТНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ПОИСКОВЫМИ СИСТЕМАМИ ИНТЕРНЕТА. Проблеми програмування (4). pp. 39-48. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Плескач В.Л. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И ВЫБОРА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА. Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченко. Серія "Фізико-математичні науки" . pp. 156-163.

Tkachuk Mykola and Sokol Volodymyr and Mayr Heinrich C. and Godlevsky Mikhail (2004) A KNOWLEDGE BASED APPROACH TO TRACEABILITY AND MAINTENANCE OF REQUIREMENTS FOR INFORMATION SYSTEMS. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

2003

Задорожна Н.Т. and Валь К.Л. (2003) КОНЦЕПЦІЯ КЕРОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Проблеми програмування (2). pp. 65-75. ISSN 1727-4907

This list was generated on Sat Oct 22 01:06:01 2016 EEST.