Бібліотека ІПС

Тема: H.3. ЗБЕРІГАННЯ Й ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

Число елементів на цьому рівні: 11.

2014

Рогушина Ю.В. (2014) ЗНАНИЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА В WEB. Інший. LAP LAMBERT Academic Publishing.

2013

Рогушина Ю.В. (2013) УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. Інший. LAP LAMBERT Academic Publishing.

2009

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮПОЛНОТЫ КОМПОЗИЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (3). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Міненко В.Д. (2009) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАДАНИХ ДУБЛІНСЬКОГО ЯДРА ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕТАОПИСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ «КУРСОВА РОБОТА» ТА ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Проблеми програмування (2). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

2008

Дерецкий В.А. (2008) ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ КОМПОЗИЦИИ СЕРВИСОВ В СЕМАНТИЧЕСКОМ WEB ОКРУЖЕНИИ. Проблеми програмування (4). pp. 45-54. ISSN 1727-4907

Дерецький В.О., Богданова М.М., Ремарович С. (2008) ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РІЗНОРІДНИХ КОРПОРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛАХ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Ремарович С. (2008) АГЕНТНИЙ ПІДХІД ДО ТЕМАТИЧНОГО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В., Гладун А.Я. (2008) ТЕХНОЛОГИИ SEMANTIC WEB И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

2006

Рогушина Ю.В., Гладун А.Я. (2006) ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОИСКУ ВЕБ-СЕРВИСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ. Информатика (№4). pp. 116-127.

2005

Плескач В.Л., Рогушина Ю.В. (2005) АГЕНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Інший. К.: Київський національний торгоргово-економічний університет.

2003

Рогушина Ю.В. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА. Проблеми програмування (4). pp. 54-64. ISSN 1727-4907

Цей список був створений у Sat Mar 24 01:02:15 2018 EET.