ISS Library

Subject: J. Computer Applications

Number of items at this level: 102.

2011

Anatoly Doroshenko and Oleksii Ignatenko and Pavlo Ivanenko (2011) ONE MODEL OF OPTIMAL RESOURCE ALLOCATION IN HOMOGENEOUS MULTIPROCESSOR SYSTEM. Problems in programming (1). pp. 29-39. ISSN 1727-4907

2010

Ігнатенко О.П. (2010) ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЧЕРГ В КОМПЮ’ТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (1). pp. 88-95. ISSN 1727-4907

Любченко В.В. (2010) ВИМІРЮВАННЯ АДАПТОВАНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Масалитина Н.Н. and Курочка К.С. (2010) ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РАННИХ СТАДИЙ КРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Проблеми програмування (1). pp. 96-107. ISSN 1727-4907

Степанюк М.Ю. (2010) БАГАТОРІВНЕВА АДИТИВНО-МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ. Проблеми програмування (1). pp. 108-115. ISSN 1727-4907

2009

Ігнатенко О.П. (2009) КОНФЛІКТНА ЗАДАЧА ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ ГРАВЦІВ У ВІДКРИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 83-91. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У МЕРЕЖІ З ОДНИМ СЕРВЕРОМ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (3). pp. 66-72. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. and Цицкун Д.В. (2009) СЕРЕДОВИЩЕ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ. Проблеми програмування (4). pp. 77-88. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) МІЖВІДОМЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ. Проблеми програмування (2). pp. 50-66. ISSN 1727-4907

Глинчук Л.Я. (2009) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО СТИСНЕННЯ ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ШТЕРНА  БРОКО. Проблеми програмування (4). pp. 71-76. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. and Аксенова Т.С. and Мороз А.Г. (2009) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО - МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС “PHYSIOLRESP”. Проблеми програмування (2). pp. 67-82. ISSN 1727-4907

Крак Ю.В. and Бармак О.В. and Троценко Б.А. (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Проблеми програмування (3). pp. 73-80. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Проблеми програмування (2). pp. 92-98. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. Проблеми програмування (4). pp. 89-95. ISSN 1727-4907

Сукач Е.И. (2009) СТЕНД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ. Проблеми програмування (3). pp. 81-89. ISSN 1727-4907

Ткаченко В.В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

Черниш Р.І. and Тирчак Ю.М. and Іваненко П.А. (2009) ПОБУДОВА ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Проблеми програмування (1). pp. 85-91. ISSN 1727-4907

2008

Аксенова Т.В. (2008) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Кузьмина К.И. and Сёмик Т.М. and Андон Т.А. (2008) СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Шаповалова С.И. and Шараевский Г.И. (2008) СРЕДА МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Ющенко Р.А. (2008) ОПТИМИЗАЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 3D-СЕЙСМИКИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА В ПАКЕТЕ TESSERAL PRO. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Івасенко І.Б. and Журавель І.М. and Сущик К.В. and Берегуляк О.Р. (2008) КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОМУ ЗВАРЮВАННІ. Проблеми програмування (1). pp. 78-86. ISSN 1727-4907

Ільїна О.П. (2008) МЕТОДИЧНІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДТРИМКИ ЕКСПЕРТНОГО МОНІТОРИНГУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Биляк В.И. (2008) АДАПТИВНАЯ РЕКОНФИГУРАЦИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТРАКТОВ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Бігдан В.Б. and Горбачук В.М. and Чорний Ю.М. (2008) ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЗАДАЧАХ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ РЕГІОНІВ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Глибовець А.М. and Тихоновський Д.С. (2008) ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА СИНХРОНІЗАЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЕКЦІЇ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Глибовець М.М. and Остапенко О.Ю. (2008) АЛГОРИТМ СПРОЩЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ТЕКСТУ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ ДО СТАНДАРТИЗОВАНИХ РЕЧЕНЬ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Горностай М.П. (2008) ГІБРИДНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Григорян Р.Д. (2008) МЕХАНИЗМ КОЛЕБАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРА. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Жора Д.В. (2008) ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА СО СЛУЧАЙНЫМИ ПОДПРОСТРАНСТВАМИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Клименко А.В. and Максимей И.В. and Смородин В.С. (2008) СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (1). pp. 87-97. ISSN 1727-4907

Коломиец А.В. (2008) СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЖИННЫХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ СОЗДАНИИ СКОРОСТНОЙ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ПАКЕТАХ TESSERAL-2D И TESSERAL PRO. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Кривонос Ю.Г. and Крак Ю.В. and Бармак О.В. and Загваздін О.С. (2008) РОЗПОДІЛЕНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОЛОСОВИХ МОВНИХ ФОНОГРАМ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Ліссов П.М. (2008) ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Максимей И.В. and Сукач Е.И. and Ерофеева Е.А. and Гируц П.В. (2008) АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 104-111. ISSN 1727-4907

Назаренко Е.Б. (2008) СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИЯ НА ОСНОВЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Прохоров В. Г. (2008) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Рагозин Д.В. (2008) МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Руновская З.В. and Чадюк А.В. (2008) ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНЗИТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Федченко С.В. (2008) РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМОГО ИМПОРТА ВХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Чебанюк О.В. and Чупринка В.І. (2008) МЕТОДИКА АВТОМАТИЧНОЇ ПОБУДОВИ РОЗКРІЙНИХ СХЕМ ДЛЯ ДВОХ ВИДІВ ПЛОСКИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Чупринка В.І. and Хоменко О.О. and Шкоденко М.М. (2008) ПРОГРАМНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛУ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Шелестов А.Ю. (2008) ПОДХОДЫ И СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ GRID-СИСТЕМ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Kleinová K. and Bača J. and Jakab F. and Feciľak P. (2008) VOICE QUALITY ASSESSMENT DURING VOICE TRANSMISSION BY VARIOUS NETWORK TECHNOLOGIES. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна.

Oleshchuk V.A. and Zadorozhny V.I. (2008) SECURITY AND SAFETY ANALYSIS OF WSN BASED ON FINITE MODEL CHECKING. In: УкрПРОГ, 27-29 травня 2008 р., м. Київ, Україна. (Unpublished)

2007

Антонюк А.О. and Жора В.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (3). pp. 88-96. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. (2007) КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА В БИОИНФОРМАТИКЕ. Проблеми програмування (2). pp. 140-150. ISSN 1727-4907

Любченко Т.П. (2007) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 69-75. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2007) РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ. Проблеми програмування (3). pp. 97-106. ISSN 1727-4907

Смородин В. С. (2007) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (3). pp. 107-123. ISSN 1727-4907

Яценко К.І. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ В ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (1). pp. 85-93. ISSN 1727-4907

2006

Cuciureanu Rodica and Dimitriu Gabriel (2006) PHOTOCHEMICAL REACTIONS IN THE ATMOSPHERE – A SOURCE OF SECONDARY POLLUTANTS. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Dimitriu Gabriel and Cuciureanu Rodica (2006) DATA ASSIMILATION USING KALMAN FILTER TECHNIQUES. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Анисимов А. В. and Иванов И. Ю. (2006) ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ АТАК ЗЛОНАМЕРЕННОГО ХОСТА. Проблеми програмування (1). pp. 41-61. ISSN 1727-4907

Бабіч В.І. and Перевертун І.М. (2006) ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИМИ РОБОТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМОБ’ЄКТІВ. Проблеми програмування (4). pp. 71-83. ISSN 1727-4907

Бігдан В.Б. and Пепеляєв В.А. and Чорний Ю.М. (2006) УНІФІКОВАНА СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЙНО–ІМІТАЦІЙНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Григорян Р.Д. and Атоев К.Л. and Лиссов П.Н. and Томин А.A. (2006) ПРОГРАММНО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА. Проблеми програмування (1). pp. 79-92. ISSN 1727-4907

Кравченко О.М. and Шелестов А.Ю. (2006) ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЙ СТАНДАРТІВ OGC ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Марьянович О. Т. (2006) ГИБКАЯ СОРТИРОВКА ТАБЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКОВ ТИПОВ. Проблеми програмування (1). pp. 93-98. ISSN 1727-4907

Оксюк О.А. (2006) МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПОТОКОВЫХ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Ромм Я.Е. and Заика И.В. and Тюшнякова И.А. (2006) ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКСТРЕМУМОВ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ СОРТИРОВКИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СХЕМАМ АЛГЕБРЫ,АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Рябко Д.М. (2006) ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ УЯЗВИМОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ АТАК ТИПА SQL-ИНЪЕКЦИЙ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Смородин В. С. (2006) АГРЕГАТНО-ПРОЦЕССНЫЙ СТЕНД ИМИТАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 84-93. ISSN 1727-4907

Elshebli Maryam A.T. (2006) PRESERVATION OF THE QUALITATIVE PROPERTIES IN THE VERTICAL ADVECTION-DIFFUSION DEM SUB-MODEL OF THE AIR POLLUTION PROCESS. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Georgiev К. and Donev E. (2006) ON SOME OZONE STUDIES: COMPARISON OF MODEL RESULTS AND MEASUREMENTS OVER THE TERRITORY OF BULGARIA. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Georgiev Ivan and Kraus Johannes and Margenov Svetozar (2006) TWO-LEVEL ALGORITHMS FOR RANNACHER-TUREK FEM. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Mashechkin I. and Petrovskiy M. and Rozinkin A. and Gerasimov S. (2006) A MACHINE LEARNING APPROACH TO SERVER-SIDE ANTI-SPAM E-MAIL FILTERING. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Prusov Vitaliy and Doroshenko Anatoliy and Faragó István and Havasi Ágnes (2006) ON THE NUMERICAL SOLUTION OF THE THREE-DIMENSIONAL ADVECTION-DIFFUSION EQUATION. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Sikolya Eszter (2006) A FUNCTIONAL ANALYTIC METHOD FOR THE ANALYSIS OF GENERAL PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Zberovsky A.V. and Goman O.G. and Zadornova V.V. and Kharytonov M.M. (2006) THE SOFTWARE SYSTEM FOR MODELLING GAS-DYNAMIC PARAMETERS OF THE OPENCAST ATMOSPHERE. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

2005

Бабич В.І. and Перевертун І.М. (2005) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕРАКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. Проблеми програмування (2). pp. 52-63. ISSN 1727-4907

Верьовка О.В. (2005) ЛІНІЙНА ІНТЕРПОЛЯЦІЙНА ПРОЦЕДУРА ОБЧИСЛЕННЯ НЕЧІТКИХ БАЙЄСІВСЬКИХ ОЦІНОК. Проблеми програмування (2). pp. 64-78. ISSN 1727-4907

Верёвка О.В. and Кузьмина К.И. and Сёмик Т.М. (2005) БАЙЕСОВСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ПО СОЦИОПСИХО-ФИЗИО-ЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ. Проблеми програмування (1). pp. 69-84. ISSN 1727-4907

Левчук В.Д. (2005) БАЗОВАЯ СХЕМА ФОРМАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ MICIC4. Проблеми програмування (1). pp. 85-95. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Гончаров А.Н. and Гируц П.Л. and Смородин В. С. (2005) ВОЗМОЖНОСТИ АГРЕГАТНОЙ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 84-94. ISSN 1727-4907

Максимей И. В. and Смородин В. С. and Сукач Е. И. and Соболь И. В. (2005) СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АГРЕГАТНЫЙ СПОСОБ ИМИТАЦИИ. Проблеми програмування (2). pp. 79-87. ISSN 1727-4907

Сидорчук Н.М. (2005) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОНЛАЙНОВОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ „СЛОВНИКИ УКРАЇНИ”. Проблеми програмування (4). pp. 95-105. ISSN 1727-4907

2004

Бабич В.І. and Перевертун І.М. (2004) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ. Проблеми програмування (4). pp. 88-101. ISSN 1727-4907

Бигдан В.Б. and Пепеляев В.А. and Сахнюк М.А. (2004) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Глибовець М.М. and Адамчук С.В. (2004) ПРО ОДИН ПІДХІД ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БАЗ ЗНАНЬ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. (2004) ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Проблеми програмування (4). pp. 100-112. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Подласов Е.С. (2004) ТЕХНОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА КЛЕТОЧНОМ И ОРГАННОМ УРОВНЯХ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Гриценко В.И. and Гладун А.Я. and Журавлев Ю.Д. and Несен М.В. (2004) МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ Е-БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Жора Д.В. (2004) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО АГЕНТА ПО ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Кукса А.И. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКОБИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ. Ч. 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНОГО ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 71-81. ISSN 1727-4907

Ластовченко М.М. and Артемова А.В. (2004) ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ластовченко М.М. and Биляк В.И. (2004) ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лидер Д. А. and Хальдун Дакак (2004) ПОРТАЛ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Молчанов И.Н. and Герасимова Т.А. and Попов А.В. and Химич А.Н. and Чистякова Т.В. (2004) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ЗАДАЧ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Прусов В.А. and Дорошенко А.Е. and Приходько С.В. and Черныш Р.И. and Тырчак Ю.М. (2004) МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ромм Я.Е. and Гуревич М.Ю. and Белоконова С.С. and Соловьева И.А. (2004) ВЫЧИСЛЕНИЕ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОЙ АДРЕСНОЙ СОРТИРОВКИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПОИСКУ И РАСПОЗНАВАНИЮ. In: УкрПРОГ, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Сергиенко И.В. and Дейнека В.С. and Калынюк Н.А. and Радионов М.М. (2004) АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА НАДРА–Д ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНИХ СРЕДАХ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Терейковський І.А. (2004) ОЦІНКА ДОКУМЕНТОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ FLASH MACROMEDIA ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТУ. Проблеми програмування (4). pp. 112-120. ISSN 1727-4907

Тимошенко Ю.О. and Дідковська М.В. (2004) УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ НЕ ГОМОГЕННОГО ПУАСОНІВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Хайдер М. (2004) МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ЭТАПА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ И СЕТЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Якименко К.М. (2004) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ “СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”. Проблеми програмування (1). pp. 24-37. ISSN 1727-4907

Gopych P.M. (2004) A NEURAL NETWORK ASSEMBLY MEMORY MODEL BASED ON AN OPTIMAL BINARY SIGNAL DETECTION THEORY. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

2003

Алексеєв В.А. and Ільїн С.А and Мягкова Л.А. and Терещенко В.С. (2003) ОРГАНІЗАЦІЯ СХЕМ ВЗАЄМОДІЇ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІНТЕГРОВАНІЙ МІЖВІДОМЧІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Проблеми програмування (3). pp. 71-83. ISSN 1727-4907

Антонюк А.А. and Жора Д.В. and Мостовой В.Н. (2003) УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГИ БЕЗОПАСНОСТИ. Проблеми програмування (4). pp. 65-71. ISSN 1727-4907

Кукса А.И. (2003) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКОБИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ.∗ Часть 1: Общая характеристика предметной области и возникающих проблем. Проблеми програмування (4). pp. 72-81. ISSN 1727-4907

Максимей И.В. and Левчук В.Д. and Масалович С.Ф. and Попова Е.О. and Поташенко А.М. and Смородин В. С. and Старченко В.В. and Терещенко Г.А. (2003) ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (4). pp. 92-99. ISSN 1727-4907

Рувинская В.М. and Пригожев А.С. (2003) СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ ЗВУКОВОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК. Проблеми програмування (4). pp. 100-106. ISSN 1727-4907

This list was generated on Tue Oct 25 01:08:32 2016 EEST.