ISS Library

Type: Monograph

Number of items: 4.

2009

Лавріщева К.М. and Грищенко В.М. (2009) CБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Основы индустрии программных продуктов. Второе издание. Дополненное и переработанное. Other. Наукова думка, м. Київ.

2008

Ігнатенко О.П. and Андон П.І. (2008) АТАКИ НА ВІДМОВУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ОПИС ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДІВ ЩОДО ЇЇ ВИРІШЕННЯ. Other. ВВД Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інститут кібернетики.

2006

Лаврищева Е.М. (2006) МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ Теория, инженерия, практика. Other. Наукова думка, Киев.

1991

Лаврищева Е.М. and Грищенко В.М. (1991) СБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Other. Наукова думка, Киев.

This list was generated on Mon Feb 8 01:08:50 2016 EET.