ISS Library

Type: Thesis

Number of items: 5.

2014

Балабанов О.С. (2014) КАУЗАЛЬНІ МЕРЕЖІ: АНАЛІЗ, СИНТЕЗ ТА ВИВЕДЕННЯ З СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. EngD, Інститут програмних систем НАН України.

2006

Жора Д.В. (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА З ВИПАДКОВИМИ ПІДПРОСТОРАМИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ФОНДОВОГО РИНКА. PhD, Інституті програмних систем НАН України.

2005

Яценко О.А. (2005) РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНИХ АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ, ЗАСТОСУВАННЯ. PhD, Інститут програмних систем НАНУ.

Коротун Т.М. (2005) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ. PhD, Інституті програмних систем НАНУ.

Коваль Г.І. (2005) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНЖЕНЕРІЇ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ. PhD, Інституті програмних систем НАНУ.

This list was generated on Tue Oct 25 01:08:55 2016 EEST.