ISS Library

Year: 2004

Number of items: 96.

Article

Рогушина Ю.В. and Плескач В.Л. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И ВЫБОРА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА. Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченко. Серія "Фізико-математичні науки" . pp. 156-163.

Рогушина Ю.В, (2004) МОДЕЛІ ПОДАННЯ ЗНАНЬ ПРО СТАЛІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ. Вісник НАУ (№3 (21)). pp. 90-93.

Андон П.І. and Дерецький В.О. (2004) ЗАСОБИ КООРДИНАЦІЇ АГЕНТІВ У ПОШУКОВИХ АРХІТЕКТУРАХ WEB. Проблеми програмування (1). pp. 60-70. ISSN 1727-4907

Гаврилюк А. Б. and Алексеєв В.А. (2004) МЕТОД ОПТИМАЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА. Проблеми програмування (1). pp. 52-59. ISSN 1727-4907

Кукса А.И. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ЭКОБИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ. Ч. 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКРЕТНОГО ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблеми програмування (1). pp. 71-81. ISSN 1727-4907

Стрєлов І.А. and Ігнатенко П.П. (2004) ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПРИ РОЗРОБЦІ, МОДИФІКАЦІЇ ТА РЕІНЖИНІРИНГУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 38-51. ISSN 1727-4907

Якименко К.М. (2004) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ “СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”. Проблеми програмування (1). pp. 24-37. ISSN 1727-4907

Kollár Ján (2004) THE CONCEPTION AND APPLICATION OF PFL : A PROCESS FUNCTIONAL PROGRAMMING LANGUAGE. Проблеми програмування (1). pp. 5-23. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. and Мостовий В.В. (2004) ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ В ДОКУМЕНТАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 25-40. ISSN 1727-4907

Анисимов А.В. and Зубенко А.В. (2004) ДИНАМИЧЕСКИЕ КОАЛИЦИИ — НОВАЯ ПАРАДИГМА В ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНО- КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Ч. 1. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Проблеми програмування (4). pp. 48-64. ISSN 1727-4907

Бабич В.І. and Перевертун І.М. (2004) МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ. Проблеми програмування (4). pp. 88-101. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. (2004) ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. Проблеми програмування (4). pp. 100-112. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2004) ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ WEB-ЗАСТОСУВАНЬ НА КОМПОНЕНТНІЙ ОСНОВІ. Проблеми програмування (4). pp. 13-27. ISSN 1727-4907

Колодницький М.М. (2004) ЕВОЛЮЦІЯ ТА "ПРИРОДНИЙ ВІДБІР" БАЗОВИХ КОНЦЕПЦІЙ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ: НА ПРИКЛАДАХ МОВ C, C++, JAVA ТА C#. Проблеми програмування (4). pp. 63-94. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2004) ІЄРАРХІЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 3-13. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гришанова И.Ю. (2004) РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОРРЕКТНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ ПОИСКОВЫМИ СИСТЕМАМИ ИНТЕРНЕТА. Проблеми програмування (4). pp. 39-48. ISSN 1727-4907

Терейковський І.А. (2004) ОЦІНКА ДОКУМЕНТОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ FLASH MACROMEDIA ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТУ. Проблеми програмування (4). pp. 112-120. ISSN 1727-4907

Traverso P. and Pistore M. (2004) АВТОМАТИЗОВАНА КОМПОЗИЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ВЕБ-СЕРВІСІВ У ВИКОНУВАНІ ПРОЦЕСИ. ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «AUTOMATED COMPOSITION OF SEMANTIC WEB SERVICES INTO EXECUTABLE PROCESSES (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). The Semantic Web – ISWC 2004 / Lecture Notes in Computer Science , Volume 3298 . pp. 380-394.

Conference or Workshop Item

Манако А.Ф. (2004) МОДЕЛІ АГРЕГАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ НА БАЗІ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ І НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Ромм Я.Е. and Гуревич М.Ю. and Белоконова С.С. and Соловьева И.А. (2004) ВЫЧИСЛЕНИЕ НУЛЕЙ И ПОЛЮСОВ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОЙ АДРЕСНОЙ СОРТИРОВКИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К ПОИСКУ И РАСПОЗНАВАНИЮ. In: УкрПРОГ, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Усатюк О.В. and Крывый С.Л. (2004) РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕОРДИНАРНОЙ СЕТИ ПЕТРИ В ОРДИНАРНУЮ. In: УкрПРОГ, 1-3 июня 2004 р., м. Київ, Україна.

Bača Ján and Giertl Juraj and Chladný Vladimír (2004) FORMAL SPECIFICATIONS AND DECOMPOSITION OF LOGIC SYSTEMS FOR PURPOSES OF ANALYSIS, SYNTHESIS AND DIAGNOSTICS. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ігнатенко П.П. and Стрєлов І.А. and Ткаченко В. О. and Дуднік Р. О. (2004) КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ З РОЗВИНУТОЮ ФУНКЦІЄЮ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2004) АРХІТЕКТУРА ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖВІДОМЧОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК КОМПОЗИЦІЯ ВІДОМЧИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Антонцева Марина Федоровна (2004) КОАЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИСИМУЛЯЦИОННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Анісімов А.В. and Дерев'янченко О.В. (2004) СИСТЕМА ПАРКС-JAVA ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ НА КОМП'ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Бабенко Л.П. and Поляничко С.Л. (2004) ОНТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ОПИСУ ГОТОВИХ РЕСУРСІВ У РОЗРОБЦІ ПРОГРАМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Багрий Р.О. (2004) ОБ АЛГОРИТМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРАНЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ БИНАРНЫХ ДИАГРАМ РЕШЕНИЙ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Балабанов О.С. (2004) ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ СТРУКТУР ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Бигдан В.Б. and Пепеляев В.А. and Сахнюк М.А. (2004) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Бондаренко М.Ф. and Пирог С.С. and Соловьева Е.А. and Украинец А.Г. (2004) ВЗАИМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ UFO И UML МОДЕЛЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Булавенко О.Н. and Коваль В.Н. (2004) ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ИНТЕГРИРОВАННОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ СИСТЕМЫ ИРМ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Вдовикин О.И. and Машечкин И.В. (2004) КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВВОДА-ВЫВОДА В КЛАСТЕРНЫХ ВС. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Верьовка О.В. and Парасюк І.М. and Карпінка Є.С. and Заложенкова І.А. (2004) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ БАЙЄСІВСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ У РОЗМИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПРИ ДЗВОНОПОДІБНИХ ФУНКЦІЯХ НАЛЕЖНОСТІ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Глибовець М.М. and Адамчук С.В. (2004) ПРО ОДИН ПІДХІД ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ БАЗ ЗНАНЬ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ МЕТОДАМИ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Грибовская Н.С. (2004) ТЕОРЕТИКО-КАТЕГОРНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ТРАССОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Григорян Р.Д. and Подласов Е.С. (2004) ТЕХНОЛОГИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА КЛЕТОЧНОМ И ОРГАННОМ УРОВНЯХ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Гриценко В.И. and Гладун А.Я. and Журавлев Ю.Д. and Несен М.В. (2004) МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ Е-БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Грищенко В.М. (2004) МЕТОДИ ЕВОЛЮЦІЇ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ЇХ ПОВТОРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Демська-Кульчицька Орися (2004) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ТЕІ ДО КОДУВАННЯ ТЕКСТОВИХ КОРПУСНИХ ДАНИХ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Дерецький В.О. and Богданова М.М. and Ремарович С. and Обуховская В. (2004) ПОДХОД И СРЕДСТВА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В WEB ОКРУЖЕНИИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Дормачев Є.В. and Дормачев В.М. (2004) СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Дорошенко А.Е. and Романенко В.Г. (2004) МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТНО-РЕЛЯЦІЙНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ .NET OBJECT-RELATIONAL MAPPING TECHNIQUES FOR .NET FRAMEWORK. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Дорошенко А.Е. and Рухлис К.А. (2004) ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ДАННЫХ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Дубцов Р.С. (2004) ТЕОРЕТИКО-КАТЕГОРНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ РАЗВЕРТКИ ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Жора Д.В. (2004) ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО АГЕНТА ПО ТОРГОВЛЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Задорожна Н.Т. (2004) МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Захаров О.І. and Погорілий С.Д. (2004) ОСОБЛИВОСТІ КОМПІЛЯЦІЇ СХЕМ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Ильина Е.П. and Ольхолвская Ю.В. and Слабоспицкая О.А. (2004) ПОСТРОЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ДЕРЕВА КРИТЕРИЕВ ЦЕННОСТИ ПРИ УЧЕТЕ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМУ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Крамар Ю.М. (2004) АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИЛЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Кульчицкий Б.Н. and Тульчинский В.Г. and Харченко А.В. (2004) СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ РАЗРАБОТКЕ МНОГОЯЗЫКО-ВЫХ СЛОВАРЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лаврищева Е.М. and Безуглый Д.Л. and Молдавский С.М. (2004) ПОДХОД К СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИТ-МЕНЕДЖЕРОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лаврищева Е.М. and Рожнов А.М. (2004) КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ластовченко М.М. and Артемова А.В. (2004) ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ластовченко М.М. and Биляк В.И. (2004) ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лидер Д. А. and Хальдун Дакак (2004) ПОРТАЛ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Лопатина М.В. (2004) БУЛЕВА ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Львов C.М. (2004) О РЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ПРОГРАММ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАД ВЕКТОРНЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Матвеева Л. Е. (2004) АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА И ВЕРИФИКАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОПИСАННОЙ НА ЯЗЫКЕ MSC, С ПОМОЩЬЮ ФОРМАЛИЗМА СЕТЕЙ ПЕТРИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Маторин В.С. and Маторин С.И. and Попов А.С. (2004) CASE-ИНСТРУМЕНТАРИЙ UFO-TOOLKIT. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ УФО-МОДЕЛЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Медвідь С.О. (2004) КОМБІНОВАНИЙ КОМПЕТЕНТНИЙ ПАРАЛЕЛЬНИЙ ГЕНЕТИЧ-НИЙ АЛГОРИТМ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗАДАЧІ ПОБУ-ДОВИ РОЗКЛАДІВ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Мороз Г.Б. and Коваль Г.І. and Коротун Т.М. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ В ИНЖЕНЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Мучник М.М. (2004) ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ДАННЫХ С БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Мучник М.М. (2004) РЕКУРСИВНАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Міщенко Н.М. and Феліжанко О.Д. and Щоголева Н.М. (2004) ПРО ЗАСТОСУВАННЯ БАЙЄСОВИХ МЕРЕЖ У ПРОСТИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМАХ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2004) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ ПРЕДИКАТІВ НАД ДАНИМИ З НЕПОВНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Ошевская Е.С. (2004) ОБ ОДНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Панченко Т.В. (2004) МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ ТА ФУНКЦІЙ НАД НИМИ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІЙ МОВІ ACON. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Плескач В.Л. and Рогушина Ю.В. (2004) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОСТРАНСТВ ИМЕН РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Погорілий С.Д. and Камардіна О.О. (2004) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СХЕМ АЛГОРИТМІВ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Прокопчук Ю.А. (2004) КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Проскудіна Г.Ю. and Овдій О.М. (2004) ОНТОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРЕДСТАВЛЕННЯ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОБУДОВИ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Прусов В.А. and Дорошенко А.Е. and Приходько С.В. and Черныш Р.И. and Тырчак Ю.М. (2004) МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Райчев І.Е. and Харченко О.Г. (2004) ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРИТИЧНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ СЕРТИФІКАЦІЇ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Редько И.В. (2004) ЭКСПЛИКАТИВНЫЙ БАЗИС ИНТЕГРАЦИОННЫХ СРЕД. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Редько И.В. and Редько В.Н. and Гришко Н.В. (2004) ДЕСКРИПТОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Семенец С.В. (2004) СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КАРКАСА WINDOWS CE. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Сергиенко И.В. and Дейнека В.С. and Калынюк Н.А. and Радионов М.М. (2004) АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАЛОГОВАЯ СИСТЕМА НАДРА–Д ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНИХ СРЕДАХ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Сергієнко І.В. and Парасюк. І.М. and Єршов С.В. (2004) НЕЧІТКИЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Стадник Ю.В. (2004) ДЕКЛАРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННЫХ С РАЗРЕШЕНИЕМ КОНФЛИКТОВ ОБНОВЛЕНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Теленик С.Ф. and Смичик Р. В. (2004) МЕЖМОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕРФЕЙСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Тимошенко Ю.О. and Дідковська М.В. (2004) УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ НЕ ГОМОГЕННОГО ПУАСОНІВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Хайдер М. (2004) МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ЭТАПА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ И СЕТЕЙ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ходаков В.Е. and Граб М.В. (2004) ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Цейтлин Г.Е. and Мохница А.С. (2004) ЧТО ТАКОЕ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ АЛГОРИТМИКА? In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Шевченко Р.С. (2004) JAVACHECKER: СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАМНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕПИСЫВАЮЩИХ ПРАВИЛ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Шекета В.І. (2004) МОДИФІКАЦІЙНІ ПРЕДИКАТНІ ЗАПИТИ. In: УкрПрог, 1-3 червня 2004 р., м. Київ, Україна.

Шинкаренко В.И. (2004) ЗАВИСИМОСТЬ ВРЕМЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОТ АРХИТЕКТУРЫ СУПЕРСКАЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Юсим Г.В. (2004) СИНТЕЗАТОРЫ РЕЧИ С MS SAPI ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ СКРИНРИДЕРОВ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Яценко О.А. and Мохница А.С. (2004) ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Gopych P.M. (2004) A NEURAL NETWORK ASSEMBLY MEMORY MODEL BASED ON AN OPTIMAL BINARY SIGNAL DETECTION THEORY. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Lastovetsky Alexey (2004) PARALLEL COMPUTING ON HETEROGENEOUS NETWORKS: CHALLENGES AND RESPONSES. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Ludwig Thomas (2004) RESEARCH TRENDS IN HIGH PERFORMANCE PARALLEL INPUT/OUTPUT FOR CLUSTER ENVIRONMENTS. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Nepomniaschaya A. S. and Borets T. V. (2004) CHECKING SPANNING TREES FOR OPTIMALITY USING ASSOCIATIVE PARALLEL PROCESSORS AND ITS VISUALIZATION. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Tkachuk Mykola and Sokol Volodymyr and Mayr Heinrich C. and Godlevsky Mikhail (2004) A KNOWLEDGE BASED APPROACH TO TRACEABILITY AND MAINTENANCE OF REQUIREMENTS FOR INFORMATION SYSTEMS. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

Молчанов И.Н. and Герасимова Т.А. and Попов А.В. and Химич А.Н. and Чистякова Т.В. (2004) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ЗАДАЧ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ. In: УкрПрог, 1-3 июня 2004 г., г. Киев, Украина.

This list was generated on Thu Oct 20 01:04:57 2016 EEST.