ISS Library

Year: 2007

Number of items: 48.

Article

Pagliarecci Francesco and Pistore Marco and Spalazzi Luca and Traverso Paolo (2007) ВИЯВЛЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСІВ НА РІВНІ ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ CЕМАНТИЧНОЇ АНОТАЦІЇ / ПЕРЕКЛАД СТАТТІ «WEB SERVICE DISCOVERY AT PROCESS-LEVEL BASED ON SEMANTIC ANNOTATION»(ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.). (Unpublished)

Балабанов О.С. (2007) КОМП'ЮТЕРНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ФАНТАСТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ І ЩОДЕННИЙ ПОСТУП. "Україна молода" .

Kudim Kuzma and Кудім Кузьма and Кудим К.А. (2007) Test File For Search. Тестовий файл для пошуку. Тестовый файл для поиска. - . (Unpublished)

Балабанов О.С. (2007) ПРАВИЛА ПІДБОРУ СЕПАРАТОРІВ У БАЄСІВСЬКИХ МЕРЕЖАХ. Проблеми програмування . pp. 21-31. ISSN 1727-4907

Ільман В.М. and Шинкаренко В.И. (2007) СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ГРАМАТИК. Проблеми програмування (1). pp. 5-16. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2007) БАГАТОАСПЕКТНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОЕКТУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Частина 2. Побудова архітектури інформаційної системи. Проблеми програмування (1). pp. 31-37. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. and Яценко О.А. (2007) ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МНОГОПОТОЧНЫХ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (1). pp. 17-30. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2007) ОЦЕНКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Проблеми програмування (1). pp. 38-45. ISSN 1727-4907

Новицкий А.В. and Кудим К.А. and Резниченко В.А. and Проскудина Г.Ю. (2007) СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ АРХИВОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EPRINTS. Проблеми програмування (1). pp. 46-60. ISSN 1727-4907

Поляничко С.Л. (2007) КЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЯМИ ЗМІНИ РЕЛЕВАНТНОСТІ ПРИ ПОШУКУ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТ В РЕПОЗИТОРІЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (1). pp. 61-72. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ ПОШУКУ ЕКСПЕРТІВ У НОВИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

Яценко К.І. (2007) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ В ГЕТЕРОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (1). pp. 85-93. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. (2007) КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ОРГАНИЗМА В БИОИНФОРМАТИКЕ. Проблеми програмування (2). pp. 140-150. ISSN 1727-4907

Грищенко В.М. (2007) МЕТОД ОБ’ЄКТНО-КОМПОНЕНТНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 113-125. ISSN 1727-4907

Дерецький В.О. (2007) ПІДХОДИ ДО КОМПОЗИЦІЇ СЕРВІСІВ В СЕМАНТИЧНОМУ WEB СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 85-96. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. and Яценко О.А. (2007) ОБ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ И КООРДИНАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ В МНОГОПОТОЧНЫХ ПРОГРАММАХ. Проблеми програмування (2). pp. 41-55. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Захария Л.М. and Цейтлин Г.Е. (2007) АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ: АЛГОРИТМЫ, ОБЪЕКТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ. Проблеми програмування (2). pp. 5-14. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2007) ПІДХІД ДО КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 56-67. ISSN 1727-4907

Коротун Т.М. (2007) МОДЕЛІ І МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 76-84. ISSN 1727-4907

Лаврищева Е.М. (2007) ИНТЕРФЕЙС В ПРОГРАММИРОВАНИИ. Проблеми програмування (2). pp. 126-139. ISSN 1727-4907

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2007) ІНТЕНСІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 15-40. ISSN 1727-4907

Редколегія журналу (2007) ІНСТИТУТУ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 15 РОКІВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-4. ISSN 1727-4907

Резниченко В.А. and Новицкий А.В. and Проскудина Г.Ю. (2007) ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ OAI-PMH. Проблеми програмування (2). pp. 97-112. ISSN 1727-4907

Pavlov Vladimir L. and Boyko Nikita I. and Babich Alexander V. (2007) FIRST EXPERIENCE OF USING INTSPEI P MODELING FRAMEWORK IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS. Проблеми програмування (2). pp. 68-75. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2007) РАСШИРЕННАЯ АЛГЕБРА АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

Антонюк А.О. and Жора В.В. (2007) ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Проблеми програмування (3). pp. 88-96. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Розенблат А.П. and Рухлис К.А. and Тырчак Ю.М. (2007) МОДЕЛИ И СРЕДСТВА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРИД-СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 16-31. ISSN 1727-4907

Кудим К.А. and Проскудина Г.Ю. and Резниченко В.А. (2007) СОЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ DSPACE. Проблеми програмування (3). pp. 49-60. ISSN 1727-4907

Львов C.М. (2007) О ТЕХНОЛОГИЯХ ПОСТРОЕНИЯ И ОБРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (3). pp. 41-48. ISSN 1727-4907

Любченко Т.П. (2007) ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 69-75. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2007) РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ТЕКСТОВЫХ СИМВОЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВИДЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ. Проблеми програмування (3). pp. 97-106. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. (2007) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УДОБОЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТА ДЛЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РЕАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проблеми програмування (3). pp. 76-87. ISSN 1727-4907

Слабоспицька О.О. (2007) ЗАДАЧІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ В ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 32-40. ISSN 1727-4907

Смородин В. С. (2007) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Проблеми програмування (3). pp. 107-123. ISSN 1727-4907

Антонов В.М. (2007) КОНЦЕПЦІЯ І ПРИНЦИПИ КІБЕРАКМЕОЛОГІЇ–НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ЛЮДИНО-КОМП’ЮТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ. Проблеми програмування (4). pp. 60-68. ISSN 1727-4907

Горностай М.П. (2007) АЛГОРИТМИ І МЕТОДИ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ. Проблеми програмування (4). pp. 69-76. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Котюк М.В. and Ніколаєв С.С. (2007) ПРОГРАМНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Проблеми програмування (4). pp. 49-59.

Ильина Е.П. (2007) МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗАМИ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ВЗГЛЯДОВ. Проблеми програмування (4). pp. 77-86. ISSN 1727-4907

Кудим К.А. and Проскудина Г.Ю. and Резниченко В.А. (2007) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК. Проблеми програмування (4). pp. 32-49. ISSN 1727-4907

Пепеляев В.А. (2007) О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Проблеми програмування (4). pp. 87-97. ISSN 1727-4907

Рябко Д.М. (2007) ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ DSL. Проблеми програмування (4). pp. 3-12. ISSN 1727-4907

Стрєлов І.А. and Ігнатенко П.П. (2007) ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ППС. Проблеми програмування (4). pp. 13-20. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2007) АТАКИ НА ВІДМОВУ: ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ, ОГЛЯД, КЛАСИФІКАЦІЯ. атаки на відмову . (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Резниченко В.А. and Проскудина Г.Ю. and Новицкий А.В. and Кудим К.А. (2007) ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ OAI-PMH. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОПОВІДІ. In: Міжнародна наукова конференція "Інтранет/Екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9-10 жовтня 2007 р., м. Київ, Україна.

Кудим К.А. and Проскудина Г.Ю. (2007) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ EPRINTS. In: Семінар "Відкритий доступ до інформації", 30 травня 2007 р., Києво-Могилянська академія. (Unpublished)

Kudim Kuzma and Proskudina Galina (2007) COMPARISON OF EPRINTS 3.0 AND DSPACE 1.4.1 DIGITAL LIBRARY SYSTEMS (PRESENTATION). In: EURASLIC conference, 01/05/2007-05/05/2007, Krym. (Unpublished)

Teaching Resource

Кудим К.А. (2007) ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ DSPACE 1.4.1 НА FEDORA CORE. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кудим К.А. (2007) ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ EPRINTS 3 НА FEDORA CORE 6. [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Fri Oct 21 01:04:52 2016 EEST.