ISS Library

Year: 2009

Number of items: 38.

Article

Березовський К.А. (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО НА ПЛОЩИНІ. Проблеми програмування (1). pp. 28-35. ISSN 1727-4907

Ильина Е.П. (2009) ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННЫХ ПАРАДИГМ МЕТОДА ДЕЛЬФИ. Проблеми програмування (1). pp. 36-52. ISSN 1727-4907

Катеринич Л.О. (2009) КЕРУВАННЯ СИНТЕЗОМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ. Проблеми програмування (1). pp. 53-59. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. (2009) ГЕНЕРУВАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І ЇХ СІМЕЙСТВ. Проблеми програмування (1). pp. 3-16. ISSN 1727-4907

Мейтус В.Ю. (2009) ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ. Проблеми програмування (1). pp. 17-27. ISSN 1727-4907

Ткаченко В.В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ГРІД-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Проблеми програмування (1). pp. 73-84. ISSN 1727-4907

Черниш Р.І. and Тирчак Ю.М. and Іваненко П.А. (2009) ПОБУДОВА ПАРАЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Проблеми програмування (1). pp. 85-91. ISSN 1727-4907

Шинкаренко В.И. and Олейник Д.В. (2009) ПРОГРАММНЫЕ АГЕНТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ АДАПТИВНОГО СИНТЕЗА И ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ. Проблеми програмування (1). pp. 60-72. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2009) КОНФЛІКТНА ЗАДАЧА ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ ГРАВЦІВ У ВІДКРИТОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Проблеми програмування (2). pp. 83-91. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (2). pp. 3-11. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) МІЖВІДОМЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ. Проблеми програмування (2). pp. 50-66. ISSN 1727-4907

Григорян Р.Д. and Лиссов П.Н. and Аксенова Т.С. and Мороз А.Г. (2009) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНО - МОДЕЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС “PHYSIOLRESP”. Проблеми програмування (2). pp. 67-82. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К КОМПОЗИЦИИ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ. Проблеми програмування (2). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Яценко Е.А. (2009) СРЕДСТВА СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (2). pp. 12-21. ISSN 1727-4907

Мар’яновський В.А. and Дворцов О.В. and Бойко Ю.В. and Грязнов Д.Б. and Погорілий С.Д. (2009) ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСІВ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (2). pp. 22-29. ISSN 1727-4907

Міненко В.Д. (2009) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАДАНИХ ДУБЛІНСЬКОГО ЯДРА ДЛЯ ПОБУДОВИ МЕТАОПИСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ «КУРСОВА РОБОТА» ТА ОЦІНЮВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Проблеми програмування (2). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ. Проблеми програмування (2). pp. 92-98. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ У МЕРЕЖІ З ОДНИМ СЕРВЕРОМ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (3). pp. 66-72. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2009) ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮПОЛНОТЫ КОМПОЗИЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (3). pp. 30-39. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Цейтлин Г.Е. and Иовчев В.А. (2009) ВЫСОКОУРОВНЕВЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (3). pp. 19-29. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2009) РАЗРАБОТКА ВЫСОКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕПИСЫВАЮЩИХ ПРАВИЛ. Проблеми програмування (3). pp. 3-18. ISSN 1727-4907

Крак Ю.В. and Бармак О.В. and Троценко Б.А. (2009) ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ПЕРЕДАЧІ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. Проблеми програмування (3). pp. 73-80. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. and Коваль Г.І. and Слабоспицька О.О. and Колєснік А.Л. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (3). pp. 40-49. ISSN 1727-4907

Лесько О.М. and Рогушина Ю.В. (2009) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕМАНТИКИ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ТЕКСТОВ. Проблеми програмування (3). pp. 59-65. ISSN 1727-4907

Слабоспицька О.О. (2009) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУЩІЛЬНОСТІ ЗАЛИШКОВИХ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЙЄСОВОЇ МЕРЕЖІ ТА ДЕРЕВА ЦІННОСТІ. Проблеми програмування (3). pp. 50-58. ISSN 1727-4907

Сукач Е.И. (2009) СТЕНД ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ. Проблеми програмування (3). pp. 81-89. ISSN 1727-4907

Ігнатенко О.П. and Цицкун Д.В. (2009) СЕРЕДОВИЩЕ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ ПРОЦЕСІВ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ. Проблеми програмування (4). pp. 77-88. ISSN 1727-4907

Акуловский В.Г. (2009) НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ И ДЕ-КОМПОЗИЦИЯ Д-ОПЕРАТОРОВ. Проблеми програмування (4). pp. 3-10. ISSN 1727-4907

Алексеєв В.А. and Терещенко В.С. (2009) БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ НОТАЦІЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК ШЛЯХ ДО ЇХ ВЕРИФІКАЦІЇ. Проблеми програмування (4). pp. 33-48. ISSN 1727-4907

Глинчук Л.Я. (2009) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО СТИСНЕННЯ ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА ШТЕРНА  БРОКО. Проблеми програмування (4). pp. 71-76. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2009) ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКИХ ВЕБ-СЕРВИСОВ. Проблеми програмування (4). pp. 59-70. ISSN 1727-4907

Коваль Г.І. (2009) ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (4). pp. 49-58. ISSN 1727-4907

Мохница А.С. and Иовчев В.А. and Андрющенко Е.А. (2009) ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО СИНТЕЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ. Проблеми програмування (4). pp. 24-32. ISSN 1727-4907

Прохоров В.Г. (2009) АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. Проблеми програмування (4). pp. 89-95. ISSN 1727-4907

Шкільняк О.С. (2009) СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОДАЛЬНИХ ЛОГІК. Проблеми програмування (4). pp. 11-23. ISSN 1727-4907

Conference or Workshop Item

Кудим К.А. and Резниченко В.А. and Проскудина Г.Ю. (2009) КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ. In: ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. XI Всероссийская научная конференция RCDL'2009, 17-21 сентября, 2009, Россия, г. Петрозаводск.

Ignatenko Oleksii (2009) FLUID SINGLE SERVER QUEUE CONFLICT MODEL WITH INTEGRAL CONSTRAINTS. In: PMCCS: The International Workshop on Performability Modeling of Computer and Communication Systems, 17 - 18 September, 2009, Hungary, Eger.

Monograph

Лавріщева К.М. and Грищенко В.М. (2009) CБОРОЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ Основы индустрии программных продуктов. Второе издание. Дополненное и переработанное. Other. Наукова думка, м. Київ.

This list was generated on Thu Oct 27 01:04:48 2016 EEST.