ISS Library

Year: 2010

Number of items: 82.

Article

Baryannis George and Plexousakis Dimitris (2010) АВТОМАТИЗОВАНА КОМПОЗИЦІЯ ВЕБ-СЕРВІСІВ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ПЕРЕКЛАД РЕМАРОВИЧ С.С.). (Unpublished)

Bertoli Piergiorgio and Pistore Marco and Traverso Paolo (2010) AUTOMATED COMPOSITION OF WEB SERVICES VIA PLANNING IN ASYNCHRONOUS DOMAINS. Artificial Intelligence (14). pp. 316-361.

Ігнатенко О.П. (2010) ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЧЕРГ В КОМПЮ’ТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. Проблеми програмування (1). pp. 88-95. ISSN 1727-4907

Дерецкий В.А. (2010) РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. Проблеми програмування (1). pp. 66-78. ISSN 1727-4907

Дорошенко А.Е. and Жереб К.А. (2010) АЛГЕБРО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ПРОГРАММ. Проблеми програмування (1). pp. 39-55. ISSN 1727-4907

Колєснік А.Л. (2010) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ В СІМЕЙСТВАХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Проблеми програмування (1). pp. 56-65. ISSN 1727-4907

Лавріщева К.М. (2010) КІБЕРНЕТИКА, ІНФОРМАТИКА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ: АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Проблеми програмування (1). pp. 3-15. ISSN 1727-4907

Масалитина Н.Н. and Курочка К.С. (2010) ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РАННИХ СТАДИЙ КРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Проблеми програмування (1). pp. 96-107. ISSN 1727-4907

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ SEMANTIC WEB С СИСТЕМАМИ BUSINESS INTELLIGENCE 2.0. Проблеми програмування (1). pp. 79-87. ISSN 1727-4907

Степанюк М.Ю. (2010) БАГАТОРІВНЕВА АДИТИВНО-МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ. Проблеми програмування (1). pp. 108-115. ISSN 1727-4907

Шкільняк С.С. (2010) ВІДНОШЕННЯ ЛОГІЧНОГО НАСЛІДКУ В КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ ЛОГІКАХ. Проблеми програмування (1). pp. 15-38. ISSN 1727-4907

Book

Карпов Ю. Г. (2010) MODEL CHECKING ВЕРИФИКАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ. БХВ-Петербург. ISBN 978-5-9775-0404-1

Conference or Workshop Item

Іваненко П.А. and Дорошенко А.Ю. and Суслова Л. and Черниш Р.І. (2010) АВТОМАТИЧНО НАЛАГОДЖУВАНИЙ ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Іванніков Є.Ю. (2010) ПОСЛУГА ПОВНОЇ ДОВІРЧОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОЇ ОС НА БАЗІ GNU/LINUX З РОЗШИРЕННЯМ RSBAC. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Ігнатенко О.П. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗА УМОВ КОНФЛІКТУ. In: УкрПРОГ, 26-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Акуловский В.Г. (2010) ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМОВ, БАЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Андон Ф.И. and Дерецкий В.А. (2010) РОЛЬ СЕМАНТИКИ В ИНТЕГРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Андриянов В.А. and Мартынюк А.Н. (2010) РЕАЛИЗАЦИЯ МОДИФИКАЦИЙ ЭФФЕКТИВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕСТОВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Антонов В.М. and Антонова-Рафі Ю.В. (2010) АРМ – ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Антонов В.М. and Антонова-Рафі Ю.В. (2010) КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА АРМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Анцыпов А.В. and Бахтизин, В.В. (2010) ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Анісімов А.В. and Кулябко О.П. and Кулябко П.П. and Марченко О.О. (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПИТІВ ПРИ КОНВЕРТАЦІЇ DL/1(IMS) B SQL. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Безверха М.А. and Процик П.П. (2010) КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ СПЕЦИФІКАЦІЙ У КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІЙ МОВІ CNLS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Березовський К.А. and Дорошенко А.Ю. and Яценко О.А. (2010) ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА СИНТЕЗ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Ибаа Сауд (2010) АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К ДАННЫМ СРЕДСТВАМИ СУБД. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Левченко А.Ю. and Пригожев А.С. (2010) МОДЕЛИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 23-25 травня 2006 р., м. Київ, Україна.

Блажко А.А. and Марулин С.Ю. and Дунько Ю.А. (2010) СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА СОДЕРЖИМОГО ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БД ИС. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Богатырева Ю.А. (2010) МУЛЬТИМНОЖЕСТВА: ОБЗОР БИБЛИОГРАФИИ, ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕТКИ МУЛЬТИМНОЖЕСТВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Кахута Н.Д. and Сільвейструк Л.М. (2010) ЗАГАЛЬНОЗНАЧНІ ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ КОНСТРУКЦІЇ ПОВНОГО ОБРАЗУ, ОБМЕЖЕННЯ, СУМІСНОСТІ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Компан С.В. (2010) ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА БД NEODATIS: РОЗГОРТАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ЗАПИТІВ, ПОРІВНЯННЯ З РЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Буй Д.Б. and Поляков С.А. (2010) РЕКУРСИВНІ ЗАПИТИ В SQL-ПОДІБНИХ МОВАХ: ПРИКЛАДИ, ЗМІСТОВА І ФОРМАЛЬНА СЕМАНТИКА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Бурматова М.С. and Оленін М.В. (2010) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ НА ПРЕДМЕТ ЇХ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПОШУКУ ТА ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОДНОТИПНІ ОБ’ЄКТИ З WEB-ПРОСТОРУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Глибовец Н.Н. and Гороховский С.С. (2010) ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Годлевский А.Б. and Потиенко С.В. (2010) ОБРАТНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМУЛ В СИМВОЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ: ОТ РЕЗУЛЬТАТА К ИСХОДНОЙ ФОРМУЛЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Даревич Р.Р. and Досин Д.Г. and Литвин В.В. and Мриглод O.І. and Шкутяк Н.В. (2010) E-DITORIAL – ВІРТУАЛІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ФАХОВОГО ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дерецкий В.А. and Богданова М.М. and Горошанский С.И. (2010) ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО ВЕБ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Дишлевий О.П. (2010) ПІДБІР МЕТРИК ДЛЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Жеребко В.А. and Лукіна Т.Й. and Лясковський А.С. (2010) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗАСОБАМИ LABVIEW. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Жуков И.А. and Ластовченко М.М. and Лукашенко В.В. and Терещенко В.С. and Ярмолович М.А. (2010) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ СО СМЕНЯЕМЫМ НАБОРОМ МОДУЛЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Коваленко, А.С. and Коваленко К.С. (2010) РАЗРАБОТКА ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКИ TAUCODE. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Коваль Г.І. and Колесник А.Л. and Лавріщева К.М. and Слабоспицька О.О. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ СІМЕЙСТВ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНТАМИ ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Кожаев В.В. (2010) ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИГРЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лавренюк С.І. and Шелестов А.Ю. and Лавренюк А.М. (2010) БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В GRID-СИСТЕМАХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Лаврищева Е.М. (2010) ПРОБЛЕМА ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ РАЗНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОМПОНЕНТОВ И СИСТЕМ. ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Левченко Р.И. and Судаков О.О. and Погорелый С.Д. and Бойко Ю.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ СО СЛАБОЙ СВЯЗЬЮ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Летичевский А.А. and Колчин А.В. (2010) ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Луцький М.Г. and Сидоров М.О. and Рябокінь Ю.М. (2010) ПІДТРИМКА ПРИДАТНОСТІ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Любченко В.В. (2010) ВИМІРЮВАННЯ АДАПТОВАНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Матвеева Л.Е. (2010) ИНЖЕНЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Мелащенко А.О. and Перевозчикова О.Л. (2010) КРОССЕРТИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Мелащенко А.О. and Перевозчикова О.Л. and Стрельникова Ж.А. (2010) ОНТОЛОГИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Минухин С.В. and Знахур С.В. (2010) ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ НА КЛАСТЕРЕ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Назаренко Е.В. and Тульчинский В.Г. and Тульчинский П.Г. (2010) ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ МАСCИВОВ ДАННЫХ В КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. In: УкрПРОГ, 25-26 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нечай А.С. (2010) МОНИТОРИНГ ДЕФЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Новицький О.В. (2010) ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ЗВ’ЯЗАНІ ДАНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Іванов Є.В. (2010) СТАБІЛЬНІСТЬ ТА МОНОТОННІСТЬ ПРОГРАМ ЩОДО СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ДАНИХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Нікітченко М.С. and Шкільняк С.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ ЛОГІКИ НАД ІЄРАРХІЧНИМИ ДАНИМИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Палагін О.В. and Кривий С.Л. and Бібіков Д.C. and Величко В.Ю. and Марков К. and Іванова К. and Мітов І. (2010) ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМ АНАЛІЗУ ЗНАНЬ В РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Палагін О.В. and Кривий С.Л. and Петренко М.Г. and Бібіков Д.C. (2010) АЛГЕБРО-ЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Панченко Б.Е. (2010) О ШУНТИРОВАНИИ МНОГОЗНАЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Парасюк И.Н. and Ершов С.В. (2010) НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Парфірова Т.С. (2010) СУТЕСУТНІСТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Паулин О.Н. and Усова Т.И. (2010) МЕТОД РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Пашковец Н.Д. and Бабак О.В. (2010) ПРОБЛЕМЫ РЕИНЖИНИРИНГА ПРОГРАММНЫХ LEGACY-СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Погорілий С.Д. and Білоус Р.В. (2010) ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ В МЕРЕЖАХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Провотар А.И. and Лапко А.В. (2010) О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ВЫЧИСЛЕНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Редько И.В. and Редько И.В. and Гришко Н.В. (2010) ДЕСКРИПТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СУЩНОСТНОЙ ПЛАТФОРМЫ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рогушина Ю.В. and Гладун А.Я. and Штонда В.Н. (2010) РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ ТА ЇХ КОГНІТИВНИХ МОДЕЛЕЙ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Рувинская В.М. and Лотарь В.В. (2010) ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ИНТЕРФЕЙСАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОИСКЕ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Ткачук Н. and Нагорный К. (2010) ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Туліка Є.М. (2010) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ІЗ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ ЗА РАХУНОК ОЦІНКИ І РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Цейтлин Г.Е. and Захария Л.М. and Захария О.В. and Жовнир Ю.И. (2010) ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ СРЕДСТВАМИ АЛГЕБРЫ АЛГОРИТМИКИ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шишацька О.В. (2010) ВИНИКНЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРИЗНАЧНИХ ЛОГІК КЛІНІ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шкуліпа І.Ю. and Погорілий С.Д. (2010) МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СХЕМ АЛГОРИТМІВ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Шкільняк О.С. (2010) КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНІ МОДАЛЬНІ ЛОГІКИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКВАЦІЙНОГО РІВНЯ. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна. (In Press)

Ющенко Р.А. (2010) СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ СЕМЕЙСТВА «ИНПАРКОМ». In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Letichevsky A. and Peschanenko V. (2010) SIMPLE NON-DETERMINISTIC REWRITING IN VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Mordvinova Olga and Ludwig Thomas and Bartholomä Christian (2010) I/O BENCHMARKING OF DATA INTENSIVE APPLICATIONS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Nepomniaschaya A. S. (2010) MULTI-COMPARAND ASSOCIATIVE MACHINE AND ITS APPLICATION TO RELATIONAL ALGEBRA OPERATIONS. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Shekhovtsov Vladimir A. (2010) INTERACTIVE ASSESSMENT OF SIMULATED SERVICE QUALITIES BY BUSINESS STAKEHOLDERS: PRINCIPLES AND RESEARCH ISSUES. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Shilov N.V. and Shilova S.O. (2010) SOLVING CONTEST PROBLEMS VIA FORMAL PROGRAM VERIFICATION. In: УкрПРОГ, 25-27 травня 2010 р., м. Київ, Україна.

Карпов Ю.Г. (2010) MODEL CHECKING - МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ. In: International Conference, 2010. (Unpublished)

This list was generated on Fri Mar 6 01:04:39 2015 EET.