Бібліотека ІПС

Рік: 2016

Число елементів: 8.

Доповідь на конференції або симпозіумі

Бабенко Л.П. (2016) АРХІТЕКТУРНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРВІСНО- ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ. In: Робочий семінар інституту програмних систем, 29 березня 2016, м. Київ. (Неопублікований)

Балабанов А.С. (2016) НАВЕДЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ И РАЗЛИЧЕНИЕ КАУЗАЛЬНЫХ СТРУКТУР. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. In: Семінар «Образний комп'ютер» , 29 березня 2016, м. Київ, Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України . (Неопублікований)

Монографія

Гладун А.Я., Рогушина Ю.В. (2016) СЕМАНТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРИНЦИПИ ТА ПРАКТИКИ. Інший. К.:ТОВ "ВД "АДЕФ-Україна".

Навчальний матеріал

Резниченко В.А. (2016) ЛЕКЦИЯ 2. ДЕДУКТИВНЫЕ БД И РЕКУРСИВНЫЙ SQL. [Навчальний матеріал] (Неопублікований)

Резниченко В.А. (2016) ЛЕКЦИЯ 4-5. ЧТО ТАКОЕ ОНТОЛОГИИ. ИНЖЕНЕРИЯ ОНТОЛОГИЙ. [Навчальний матеріал] (Неопублікований)

Резниченко В.А. (2016) ЛЕКЦИЯ 1. ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПО БАЗАМ ДАННЫХ. [Навчальний матеріал] (Неопублікований)

Резниченко В.А. (2016) ЛЕКЦИЯ 3. ТЕМПОРАЛЬНЫЙ SQL. [Навчальний матеріал]

Резниченко В.А. (2016) ЛЕКЦИЯ 6. ДЕСКРИПТИВНАЯ ЛОГИКА. [Навчальний матеріал] (Неопублікований)

Цей список був створений у Sat Mar 24 01:00:03 2018 EET.